Gausiažiedė raganė

G a u s i a ž i e d ė raganė (C. paniculata Thunb.). Savaime auga Japonijoje ir Korėjoje, kur užauga iki 10 m aukščio. Mūsų respublikoje tepakyla iki 2-3 m. Lapai neporiškai plunksniški su 3-5 lapeliais. Lapeliai kiaušiniški, 2-10 cm ilgio, smailėj ančiomis viršūnėmis ir širdiškais arba apvaliais pamatais, dažniausiai pliki arba tik palei gyslas plaukuota apatine puse. Žiedai ne­dideli, 2,5-3 cm skersmens, balti, sukrauti gausiažiedė-se šluotelėse. Žydi labai gausiai. Žydėjimo metu augalas būna ištisai padengtas baltais žiedais. Pradeda žydėti bir­želio mėn. viduryje, baigia-rugpiūčio mėn. Vaisiai su ilgu plaukuotu liemenėliu, nunoksta rugsėjo mėn. pabai­goje ir greitai nuo augalo nubyra. Sėklas stratifikuoti nebūtina. Pasėtos pavasarį į dėžutes, jos sudygsta po 8-9 savaičių. Augalas labai puošnus ir pakankamai atsparus šal­čiams, todėl turėtų būti plačiai auginamas mūsų respub­likos žaliuosiuose želdiniuose.