Kietpapartis

Kietpapartis (Ceratopteris Brong.)

Vingirinis kietpapartis, vandens papartis (C. thalictroides Brong.), yra papartinių (Polypodiaceae) šeimos augalas. Jo tėvy­nė—Madagaskaras. Tai vienas iš gražiausių vandeninių augalų. Jo šviesiai žali, karpyti lapai primena miško paparčio lapus. Paso­dintas į smėlį šviesioje vietoje, tuojau pradeda augti. Kiekvienas naujas lapas būna didesnis, negu prieš jį buvęs. Dėl to, esant pa­lankioms sąlygoms, augalas labai greitai auga ir dideliuose akva­riumuose gali pasiekti 0,5 m aukščio. Geriausia sodinti mažus au­galėlius, nes pasodintų didesnių šaknys dažnai supūva. Kai augalas pasiekia 10-15 cm, o kartais ir mažiau, pradeda daugintis lapų pakraščiuose atsiranda nauji maži augalėliai, su lapų rozete ir šaknelėmis. Vėliau tie augalėliai atitrūksta ir išplaukia 4 vandėns paviršių. Cia jie gali savarankiškai augti ir, esant pa­kankamam šviesos kiekiui, net daugintis. Norint greitu .laiku pa­dauginti šį augalą, reikia nuskinti kelis jo lapus ir įmerkti į švie­sioj e vietoje stovintį indą su vandeniu. Ant lapų greitai atsiranda nauji jauni augalėliai.

Vingirinis kietpapartis — šilumą mėgstantis augalas, todėl gerai auga., tik esant 20° ir aukštesnei temperatūrai. Jam reikia daug šviesos. Kai yra silpnas apšvietimas, lapai labai susmulkėja, auga­las labai silpnai auga ir gali visai išnykti.