Dirvinis bastutis

Dirvinis bastutis

(Brassica  campestris)

Beveik tiek pat paplitusi pikt­žolė, kaip ir svėrė. Nuo jos ski­riasi tik mėlynai žaliu, besikei­čiančio plaukuotumo stiebu, kurį yra apkabinę lapai.

Jaunas dirvinis bastutis varto­jamas maistui, o jo sėklos, kar­tu su kitų kryžmažiedžių sėklo­mis,- garstyčioms.