Category: Vaistiniai augalai

Paprastoji pakalnutė

Paprastoji pakalnutė – Convallaria majalis L. Lietuviški sinonimai : angelo skambučiai, gegutės abrusėlis, gegutės gobtuvėlis, gludišius, konvalija, ožkaliežuvis, skambutėliai. Paplitusi visoje Europoje (išskyrus poliarines sritis), Mažojo­je ir Vidurinėje
Read More

Didžioji nasturtė

Didžioji nasturtė – Tropaeolum majus L. Lietuviški  sinonimai : misturcija, nasturcija, nasturta, nasturtis. Paplitusi Pietų Amerikoje, Peru, Kolumbijoje, Bolivijoje, Čilė­je, iš kur pateko į Europą ir dabar plačiai
Read More

Trispalvė našlaitė

Trispalvė našlaitė – Viola tricolor L. Lietuviški sinonimai : akelės, broleliai, brolseseriukės, našlikės, siratėlės, vargo žiedas. Paplitusi Skandinavijoje, Atlantinėje ir Vidurio Europoje, Rusijos europinėje dalyje, Vakarų Sibire. Šiaurės
Read More

Paprastasis moliūgas

Paprastasis moliūgas – Cucurbita pepo L. Lietuviški sinonimai : arbūzas, buzas, dynas, geltonasis moliūgas, karpotasis moliūgas, kiaušininis moliūgas, korbas, kiaušnešys, kurvys, moliūgas, peponas. Kilęs iš Siaurės Amerikos pietinės
Read More

Vaistinė melisa

Vaistinė melisa – Melissa officinalis L. Lietuviški sinonimai: bičių žolė, bitžolės, gumbažolė, melica, melistai, milistai, miliuškė. Paplitusi Pietų ir Pietryčių Europoje, Rusijos euro­pinės dalies pietiniuose rajonuose, Kaukaze, Mažojoje
Read More

Vaistinė medetka

Vaistinė medetka – Calendula officinalis L. Lietuviški sinonimai :  madatka,  modatka, nadatka, nagatka, nedetka, negetka, noktelė. Vaistinė medetka gali būti auginama daugumoje vietų. Vaistinės medetkos graižai (Flores Calendulae)
Read More

Šlamagraižė leuzėja

Šlamagraižė leuzėja – Rhaponticum carthamoides (Wild.) Iljin. Lietuviški sinonimai: rapontikas. Leuzėja yra endeminis Sibiro augalas. Jo natūralios augimvietės yra Altajaus kalnuose 1700-2000 m aukščiau jūros lygio. Vaistinei žaliavai
Read More

Triskiautis lakišius

Triskiautis lakišius – Bidens tripartita L. Lietuviški sinonimai : kibelė, šuniukai, tirškė, ubago utėlės, ubagžolė. Paplitęs Skandinavijoje, Vidurio ir Atlantinėje viduržemio jūros kraštuose, Balkanuose ir Mažojoje Azijoje, Mongolijoje,
Read More

Paprastasis kukurūzas

Paprastasis kukurūzas – Zea mays L. Lietuviški sinonimai : kukurūzą, kukurudza, kaukoras, kukurai, turkiškieji kviečiai. Auginamas visuose kontinentuose tropikų bei subtropikų kraš­tuose ir vidutinio klimato šiltesnėse srityse. Didžiausi
Read More

Paprastoji kraujažolė

Paprastoji kraujažolė – Achillea millefolium L. Lietuviški sinonimai : balžiedės, gajutės, kraujanosė, kraujučiai, kruvinžolė, morklapėlis, nosrava, pelvuodegiai, pipirninkas, siauranosiai, sruvanosiai, sfraviklė, strujažolė, štraasai. Paplitusi Europoje, Azijoje (iki Himalajų
Read More

Paprastasis krapas

Paprastasis krapas – Anethum graveolens L. Lietuviški sinonimai : dile, dilutė, pupras. Paplitęs Pietvakarių Azijoje (iki Indijos) ir šiaurryčių Afriko­je. Auginamas visoje Europoje, Viduržemio pajūrio srityje, Vidu­rinėje Azijoje,
Read More

Paprastasis kmynas

Paprastasis kmynas – Carum carvi L. Lietuviški sinonimai : akrnynas, ikmynas, kemelis, kemeiys, kimynas, kimulis, kvynas. Auga beveik visoje Eurazijoje, išskyrus pačius šiaurinius rajo­nus ir Pietų Aziją. Šiaurės
Read More

Kartusis kietis

Kartusis kietis – Artemisia absinthium L. Lietuviški sinonimai : kietis, kartėlis, kartėlės, metelis, metylas, metylė, metylis, pelyną,pelynas, pelynai, pelūna, pelūnas, pelanai. Paplitęs Eurazijoje (į šiaurę nuo Pietų Sibiro,
Read More

Blakinė kalendra

Blakinė kalendra – Coriandrum sativum L. Lietuviški sinonimai: blakutės, kalenda, šlaputė. Kalendra kilusi iš Viduržemio pajūrio srities; auginama Euro­poje, Afrikoje, Pietvakarių bei Pietryčių Azijoje ir Amerikoje. Lietuvoje kaip
Read More

Vaistinis yzopas

Vaistinis yzopas – Hyssopus officinaSis L. Lietuviški sinonimai : juozapukai, juozupas, izupas, izopas, vaistinis Juozapas, juozažolė. Paplitęs Pietų Europoje, Rusijos europinės dalies pie­tiniuose rajonuose, Kaukaze, Vidurinėje Azijoje; Siaurės
Read More

Paprastoji jonažolė

Paprastoji jonažolė – Hypericum perforatum L. Lietuviški sinonimai : brandažolė, Joniukas, kiautinė, kiauris, laurinžoiės, Marijos žoliukė, raudonukė, strudenėlis. Paplitusi Vidurio Europoje, Rusijos teritorijoje (iš­skyrus arktines sritis), Mažojoje Azijoje,
Read More

Plačialapis gyslotis

Plačialapis gyslotis – Plantago major L. Lietuvuški sinonimai : kelio letena, kelio retiniai, kelretinis, trauklapis, trūkžolės. Paplitęs visoje Europoje, išskyrus arktines sritis, taip pat Kau­kaze, Vakarų ir Rytų
Read More