Daržovių daigų auginimas ir sodinimas

daigų auginimas ir sodinimas
daigų auginimas ir sodinimas

Daigų auginimas ir sodinimas.

Ko­pūstai, griežčiai, pomidorai, paprikos, bakla-žanai, moliūgai, aguročiai, patisonai, melio­nai, arbūzai, dažnai agurkai ir salierai augi­nami iš daigų. Po persodinimo daigams reikia 10—15 dienų atsiauginti raunant nutraukytas šaknis. Kad šaknys mažiau nukentėtų, dar­žovių daigus geriau auginti durpių, durpių su celiulioze, durpių su puvenomis, popieriniuo­se ir plastikiniuose puodeliuose, durpių blo­kuose pikuojant sėjinukus arba sėjant sėklas. Puodeliams daryti patartina imti 4 dalis dur­pių, 1 dalį medžio pjuvenų ir mineralinių trąšų (lentelė).

į kiekvieną puodelį reikia pasėti 1—2 sėklas. Dėžę su puodeliais laikyti šiltai, kur temperatūra siekia 20—25°C, bet būna ne žemesnė kaip 15°C. Iki pradeda kaltis daigai, dėžes reikia pridengti fanera, kartonu, poli­etileno plėvele arba langų stiklo lakštais. Kai tik pasirodo daigai, uždangalą reikia nuimti ir dėžes pernešti prie lango saulės pusėje (kai trūksta šviesos, užauga ištįsę, sodinti netin­kami daigai). Kai oro temperatūra aukštesnė negu 7°C, dėžes dieną reikia išnešti iš patal­pos, o naktį vėl įnešti į vėsią patalpą, kad daigai nenušaltų. Daigus laistyti reikia taip, kad žemė dėžėse būtų truputį drėgna; kartais 2 kartus per dieną. Labai naudinga 1—2 kartus per daigų auginimo laikotarpį palais­tyti juos skystomis trąšomis.

Ankstyvuosius kopūstus, salierus daigams patartina sėti kovo I pusėje, svogūnus, pap­rikas — kovo II pusėje, vėlyvuosius kopūstus, salotas, pomidorus — balandžio 1—10 dieną, o agurkus, moliūgus, aguročius, patisonus — gegužės pradžioje tiesiai į puodelius, popieri­nes stiklines arba tiesiai į dėžes su maitina­muoju mišiniu.

Šalčiui atsparių augalų daigai lauke sodi­nami, kai dirvos temperatūra 10 cm gylyje yra ne žemesnė kaip 8°C, šilumamėgių auga­lų — ne žemesnė kaip 15—16°C. Daigus geriausia sodinti pavakare, kai atlėgsta karš­tis, arba ūkanotą dieną. Sužymėjus eiles (pa­gal virvutę), reikia pažymėti duobutes (ženk­linamąja lazdele). Pažymėtose vietose pir­miausia sukasti žemę kastuvu ar bestuku. Paskui bestuku arba ranka padaryti duobutę, šiek tiek didesnę už puodelį (stiklinę), ir į ją įstatyti daigą su žemės gumulu. Reikia žiūrėti, kad sodinant gumulas nesuirtų. Paskui gumu­lą apspausti žemėmis, išmestomis iš duobu­tės, o aplink stiebelį padaryti dubenėlio for­mos įdubą, kad vanduo laistant nenubėgtų į šalis.

Kopūstų, griežčių, kaliaropių daigus rei­kia sodinti kiek giliau negu augo puodelyje, bet taip, kad nebūtų užpiltas viršūninis pum­puras. Pomidorų daigus sodinti iki pirmųjų apatinių lapų; svogūnus ir salierus — ne giliau kaip buvo daigyne.

Naudojant nuimamas plėvelines priedan­gas, daigus galima sodinti anksčiau ir gauti daržovių derlių 2 savaitėmis anksčiau negu atvirame grunte.