Pomidorai

pomidorai
pomidorai

Pomidorai.

Pomidoruose yra cukraus, organinių rūgščių, mineralinių druskų, 25 mg% vitamino C, karotino (provitamino A). Patartina auginti (lauke ir polietileniniuose šiltnamiuose) Vytėnų bandymų stotyje sukur­tų veislių ‘Ryčiai’, ‘Neris’ ir ‘Vytėnų didie­ji’ pomidorus. Veislės derlingos, vaisiai var­tojami švieži. Augalai neaukšti, baigiasi vai­sinėmis kekėmis. Vaisiai vidutinio dydžio ir stambūs, rutuliški ir šiek tiek plokšti, lygūs ir kiek briaunoti, gero skonio. Nuo sudygimo iki pirmųjų vaisių trunka 110—124 dienos. Lauke augintina ‘Talalichin 186’ veislė, kuri už minėtas veisles yra šiek tiek ankstyvesnė, bet ne tokia derlinga ir mažiau atspari fito-ftorozei. Augalai žemi, išaugina 1, rečiau 2 vaisių kekes. Šiltnamiuose auginti nepatarti­na. ‘Sibirskij skorospelyj’ veislės augalai šiek tiek aukštesni už ‘Talalichin 186’. Veislė derlinga, vaisiai dideli, nunoksta visi kartu. Be paminėtų Lietuvoje rajonuotų veislių galima auginti ‘Gruntovyj gribovskij 1180’, ‘Alpatjeva 305’ (veislės ankstyvos, vaisiai patvarūs, tinka konservuoti, augintinos darže ir šiltnamyje), ‘Belyj naliv 241’ (ankstyva, vaisiai dideli, tinka auginti darže ir šiltna­myje), ‘Nevskij’ (viena ankstyviausių veislių, vaisiai nedideli, nunoksta visi kartu), ‘Prevoschodnyj 176’ (vidutinio ankstyvumo, der­linga, vaisiai mėsingi). Polietileniniuose ne­apšildomuose šiltnamiuose augintina ‘Virovs-kij skorospelyj’ veislė, apšildomuose — ‘Vnukovskij’ ir ‘Revermun’.

Daigų auginimas. Lauke auginamų pomi­dorų sėklos sėjamos balandžio pradžioje šiltnamyje arba kambaryje. Sėjama į negilias dėžutes. Pasėtos sėklos užberiamos 1—2 cm upės smėlio arba smulkaus žvyro sluoksniu. Dėžutė uždengiama stiklu arba polietileno plėvele.  Laistoma.  Daigams sudygus,  stiklas

arba plėvelė nuimama. Pasirodžius tikriesiems lapeliams, daigai pikuojami 10X 10 cm atstu­mu daigas nuo daigo. Iš gerų daigų išauga didesnis pomidorų derlius.

Dirva. Lauke auginami pomidorai geriau­siai dera lengvose, derlingose, geros struktū­ros dirvose su lengvu podirviu. Dirvos reak­cija turi būti silpnai rūgšti (pH 5,6—6,0). Mėšlas, krečiamas rudenį (8 kg į 1 m2), apa­riamas arba apkasamas 20—25 cm gyliu. Išberiamos kalio ir fosforo trąšos (30 g kalio chlorido ir 60 g superfosfato į 1 m2). Azoto trąšos beriamos pavasarį (30 g amonio saliet­ros į 1 m2) prieš pat sodinant pomidorus.

Sodinimas ir priežiūra. Pomidorai darže sodinami, praėjus šalnoms. Lysvėse daigai sodinami 2 eilėmis po 60 cm tarp eilių ir 40 cm tarp augalų, paliekant 30 cm nuo eilučių šonų iki lysvės pakraščio. Lygioje dirvoje sodinama 60—70 cm tarp eilių ir 40—50 cm tarp auga­lų. Prieš sodinant sukalami kuoliukai, iškasa­mos 10—12 cm duobutės. Jei dirva nelabai derlinga, į duobutės dugną įberiama pora saujų pūdinio, įpilama maždaug 1 1 vandens ir sodinama. Pasodinus ties kiekvienu augalu padaromas įdubimas, palaistomą ir plonai užbęriama sausa žeme, kad neišgaruotų van­duo. Pasodinti daigai pririšami prie kuoliukų. Daigams prigijus (ir vėliau), augalai tręšiami papildomai: iš pradžių azoto (20 g amonio salietros į 1 m2), žiedams pražydus — fosforo ir kalio (20 g superfosfato, 10 g kalio chlorido į  1  m2)   trąšomis.  Ankstyvą ir gerą derliųduoda vienstiebiai pomidorai. Vienas stiebas suformuojamas,

šalinant papildomus stiebus ir skabant pažastinius ūglius. Kai sausa, pomi­dorus patartina retai, bet gausiai laistyti. Pa-laisčius dirvą, stiebą reikia mulčiuoti durpė­mis, pūdiniu arba apkaupti žeme.

Pomidorai dažniausiai nunoksta ne vienu metu, todėl vaisius reikia rinkti kas 3—5 dienos. Vaisius patartina skinti vos ėmusius nokti ir baigti nokinti (5—8 dienas) šiltai (20—25°C), geriau — šviesioje vietoje. Taip pomidorai nunoksta greičiau negu nenuskinti. Lygiai taip nokinami ir žali, iki šalnų nespėję nunokti pomidorai. Šviežius pomidorus gali­ma išlaikyti 30—45 dienas. Vaisiai surenkami, kai žalia žievelė tampa pieno atspalvio, sude­dami į nedideles dėžes arba pintines ir laikomi 10—12°C temperatūroje. Pomidorai geriau­siai laikosi, jei kiekviena eilė apipilama la­puočių medžių pjuvenomis. Kas kiek laiko išrenkami nunokę pomidorai. Nunokę pomi­dorai kambario temperatūroje išbūna 2—3 dienas,  o  0  °C  temperatūroje — 7  dienas.

Rausvus (nebaigusius nokti) pomidorus ga­lima laikyti 2—3 savaites.

Auginimas polietileniniuose šiltnamiuose.

Daigai į šiltnamį sodinami gegužės pradžioje. Šiltnamiai naktimis prireikus pašildomi. No­rint gauti kuo ankstyvesnį derlių, pomidorai auginami vienu stiebu. Stiebai špagatu priri­šami prie virš eilių ištemptos vielos. Šiltna­miuose dieną palaikoma vienoda ne žemesnė kaip 20°C ir ne aukštesnė kaip 30°C tempe­ratūra. Žemesnėje temperatūroje augalų au­gimas ir vystymasis sulėtėja, o aukštesnėje dulkelės darosi sterilios, ir pomidorai blogai mezga. Naktį temperatūra turėtų būti apie 17—20 °C. Šiltnamius reikia gerai vėdinti, kad nebūtų per drėgna. Pomidorai laikas nuo laiko palaistomi ištirpintų mineralinių trąšų mišiniu: iki derėjimo — 10 1 vandens ištirpi­nama 10 g amonio salietros, 20 g superfosfa­to ir 10 g kalio sulfato, derantiems — amonio salietros ir kalio sulfato kiekis padvigubina­mas. Pomidorai laistomi tik saulėtą dieną, kad iki vakaro augalai apdžiūtų (ant drėgnų augalų plinta pomidorų ligos).