Antarktinis lamstas

Antarktinis lamstas
Cissus antarctica

Greitai augantis vijoklis. Turi ga­na didelius, kiaušinio-širdies pavi­dalo šviesiai žalius lapus su danty­tais kraštais. Leidžia ūsus, kurių pa­galba atramėlėmis vyniojasi aukš­tyn. Atžalos gali taip pat laisvai kaboti. Lengvai auginamas, ypač šviesiose, šaltose patalpose.

VIETA

Geriausiai auga puikiai apšvies­tose patalpose, su išsklaidyta šviesa (prie lango iš šiaurės arba rytų pu­sės). Nemėgsta tiesioginių saulės spindulių (ypač vasarą).

TEMPERATŪRA

Šiuo atžvilgiu nėra reiklus, bet geriausiai auga 18-20°C temperatū­roje vasarą ir 14-16°C žiemą.

LAISTYMAS

Per gausus augalų laistymas, ypač žiemą, žemesnėje temperatūroje -gali sukelti rudų dėmių ant lapų at­siradimą, netgi jų nukritimą. Vasarą paprastai laistoma 2-3 kartus per sa­vaitę. Prieš tai reikėtų patikrinti, ar žemė nėra drėgna. Žiemą laistymą reikia apriboti. Lamstas mėgsta lapų drėkinimą minkštu vandeniu.

TRĘŠIMAS

Pavasarį ir vasarą – kas 10-14 die­nų mineralinių trąšų augalams su dekoratyviniais lapais tirpalu. Ge­riausios trąšos – su didesniu azoto kiekiu. Žiemą, jeigu augalas yra ge­rai apšviestoje vietoje ir toliau auga, galima jį tręšti kas 3 savaitės.

PERSODINIMAS

Jaunus, intensyviai augančius eg­zempliorius persodiname net 2 kar­tus per metus, senesnius – kas 2-3 metai. Dideli taip dažnai nepersodi­nami, bet tik pakeičiamas viršutinis žemės sluoksnis vazonėlyje. Sodina­ma i lapinės, inspektinės žemės, durpių ir smėlio mišinį.

DAUGINIMAS

Gegužės arba rugsėjo mėn. atžaliniais sodinukais.