Chlorofitas

Chlorofitas
Chlorophytum comosum

Lapai siauri, žali arba su balto­mis juostelėmis, o Variegato atmai­nos sudaro tankų kupstą. Smulkūs balti žiedai išauga ant ilgų atžalų-šakniastiebių. Ant jų taip pat for­muojasi būdingi chlorofitui jauni augalėliai, dažnai su matomomis šaknimis.

VIETA

Gali augti truputį ūksmingoje vietoje, bet šviesioje lapai būna spalvingesni. Negalima išnešti au­galo į saulės šviesą.

TEMPERATŪRA

Vasarą – kambario. Chlorofitą galima taip pat pasodinti balkonų dėžutėse arba lysvėse. Žiemoja patalpoje, geriausiai – 14-16C tempe­ratūroje.

LAISTYMAS

Vasarą – gausus, galima drėkinti vandeniu. Žiemą augalo laistymas ribojamas, ypač kai auga šaltesnėje vietoje. Turėdamas mėsingas šaknis ge­riau išlaiko perdžio-vinimą negu užlieji­mą.

TRĘŠIMAS

Pavasarį ir vasarą – kas 10-14 dienų mi­neralinių trąšų tirpa­lu.

PERSODINIMAS

Dažniausiai kas­met, pavasarį. Jau­nus, greit augančius chlorofitus kartais reikia persodinti 2 kartus per metus į inspektinę su durpė­mis žemę.

DAUGINIMAS

Jaunus augalus, išaugusius ant šak­niastiebių galų, nu­skiname ir sodiname žemėje