Ciklamenas

Ciklamenas
Ciklamenas

Ciklamenas (Cyclamen persicum Mill.)

Raktažolinių (Primulaceae) šeimos gėlė. Savaime auga Kipro saloje, Graikijoje, Palestinoje, Tunise, Sicilijoje ir Artimuosiuose Rytuose. Lapai apvaliai širdiški, viršutinė pusė tamsiai žalia su šviesesnėmis dėmėmis, apatinė— rausva. Žiedai balti, rožiniai, raudoni, margi, kai kurių maloniai kvepia. Žydi įvairiu laiku, tai priklauso nuo to, kada ciklamenas pasėtas. Nuo sėjos iki pilno sužydėjimo praeina 12 mėnesių.

Yra įdomių hibridinių formų: Rokoko—žiedai stambūs, garbi­niuoti: variegatus — žiedai išmarginti tamsesnių spalvų brūkšne­liais arba taškeliais; iimbriata — vainiklapių kraštai nelygūs, lyg iškarp3^ti.

Ciklamenas veisiamas sėklomis, kurios sėjamos rugpiūčio, spa­lio ir lapkričio mėnesiais. Iš anksti pasėtų ciklamenų galima išau­ginti didelius, gražius augalus. Sėjai imama lapinė arba durpinė žemė. Sėjama į dėžutes eilu­tėmis arba pakrikai. Patogiausia sėklas išdėstyti rankomis, sėkla nuo sėklos 1 cm atstumu. Žemė turi būti rupi ir puri. Pasėta sėkla pridengiama 0,5 cm storio žemės sluoksniu, uždengiama stiklu, už-pavėsinama ir laikoma 18—20° temperatūroje, iki pradės dygti. Sudygsta po 4—6 savaičių. Kai daigai pradeda lįsti iš žemės, dė žutės statomos į šviesią vietą ir nuimamas stiklas. Daigai pikuoja­mi, kai turi gerai išsivysčiusį vieną lapelį. Žemė pirmam pikavimui imama tokia pat, kaip ir sėjai. Pikuojama į dėžutes, 2—3 cm at­stumu. Dėžutės su daigais statomos arti stiklų, 15—17° tempera­tūroje.

Antrą kartą pikuojama, kai daigai turi 3 išsivysčiusius lapus. Pikuojama į žemių mišinį, sudarytą iš 3 dalių lapinės, 1 dalies velėninės žemės ir 0,5 dalies smėlio, 6—7 cm atstumu.

Kai visa žemė vazonėliuose esti apipinta šaknimis, ciklamenai persodinami paskutinį kartą į 12 cm skersmens vazonus (tai esti maždaug po 4—6 savaičių). Persodinimui imamas toks žemių mi­šinys: 2 dalys lengvai molingos velėninės, 1 dalis lapinės žemės, 0,5 dalies smėlio ir 0,8 dalies sauso galvijų mėšlo. Vasarą cikla­menus patartina laikyti inspektuose, sustatytus į medžių piuvenas. Kasdien inspekto langai pakankamai pakeliami ir saulėtomis die­nomis užpavėsinami. Labai šiltą ir nevėjuotą dieną inspekto lan­gus galima pakelti kryžmiškai. Rugpiūčio pabaigoje bent 5 valan­doms, kasdien apie vidudienį, langus galima visai nuimti ir vakare juos vėl uždėti. Rugsėjo mėnesį vazonai nuplaunami ir sunešami i šiltnamį, kurį reikia gerai vėdinti. Inspektuose ciklamenus nere­tai užpuola naktinės peteliškės — ruginuko — vikšrai. Dieną jie slepiasi žemėje vazonuose, o naktį užlipa ant augalų ir išgrau-žia žiedų pumpurus bei lapus.