Gėlė aglaonema

Aglaonema, Kininis visžalis augalas
Aglaonema, Kininis visžalis augalas

Aglaonema
Aglaonema treubii

Tai augalas, turintis žalius, kre­minius taškuotus lapus, kurie suda­ro tankius kupstus. Auginti namų sąlygomis ypač rekomenduojama Silver Queen rūšis su sidabriškai ža­liais lapais. Ankstyvą vasarą atsiran­da nepatrauklios gėlės, o iš jų – efektingos raudonos uogos, kurios ilgai puošia augalą.

VIETA

Geriausiai auga šviesiose patal­pose, tačiau pripranta ir prie blo­giau apšviestų.

TEMPERATŪRA

Vasarą – kambario, žiemą – 18-20°C. Gerai pakelia aukštesnę tem­peratūrą, kai oras drėgnesnis. Žemesnėje nei 15C temperatūroje pra­deda gelsti ir vysti lapai.

LAISTYMAS

Vasarą – kas kelios dienos, priklausomai nuo temperatūros. Že­mė nuolat turi būti šiek tiek drėgna, galima taip pat apipurkšti lapus minkštu vandeniu. Žie­mą augalas laistomas taupiau. Rekomenduo­jamas hidroponinis augi­nimas, ypač gana tamsio­se patalpose.

TRĘŠIMAS

Pavasarį ir vasarą – kas 10-14 die­nų pakaitomis: mineralinių trąšų, skirtų augalams su dekoratyviniais lapais, arba mėšlo srutų tirpalais.

PERSODINIMAS

Kasmet pavasarį į lengvą puveninę žemę. Turint galvoje negilią au­galo šaknų sistemą, geriausiai tinka lėkšti vazonėliai.

DAUGINIMAS

Dalijant augalą kovo-balandžio mėn. arba viršūniniais sodinukais, įšaknytais drėgname smėlyje su dur­pėmis.