Gėlės alpinariumams

gėlės alpinariumams
gėlės alpinariumams

Gėlės alpinariumams

Alpinariumams daugiausia naudojamos kalnų gėlės Kalnu au-gauja yra turtinga ir savotiškai graži. Augalai prisitaikę prie aplin­kos sąlygų, auga uoių plyšiuose, akmenuotose kalnų aukštumose tamsiuose miškuose ir kalnų pievose. Nuostabaus grožio Alpių anemonai, liutpėdė, gencionai, rakta­žoles, astrai ir gvazdikai mėgstami daugelio gėlių mylėtojų

Kalnų gėles želdiniuose turi didelę reikšmę, nes žydi nuo anks­tyvo pavasario (vos sniegui nutirpus) iki vėlyvo rudens Be to sudaro gražias žalias arba pilkas, sidabrinės spalvos vejas bei kupstelius. Todėl pastaruoju metu parkuose, soduose, prie sanato­rijų, ligoninių, fabrikų, mokyklų ir miestų skveruose iruošiami al-pinariumai su kalnų gėlėmis.

Alpinariumas — dirbtinis kampelis, vaizduojantis kalnų gamtos vaizdą Alpinariumas gali būti kolekcinis, kuriame augina­mi tik kainų augalai (botanikos soduose), ir dekoratyvinis kuriame auginami dekoratyvinę vertę turintieji augalai bei įvai­rios žemaūges puošnios daugiametės gėlės, dekoratyviniai krūme­liai, įvairus žemaūgiai paparčiai ir smulkios svogūninės gėlės De­koratyvinis alpinariumas įruošiamas, sudedant paprastus skaldytus, arba neskaldytus akmenis (įvairios formos ir dydžio, vienos ar kelių rusių, artimų mineralogine sudėtimi). Dydis ir vieta deko­ratyviniam alpinariumui numatoma pagal galimybes ir vietos są­lygas. Dažniausiai alpinariumas įjungiamas į vientisą sodo ar parko architektūrinį planą. Pageidautina, kad alpinariumas būtų atgręž­tas į pietus ar pietų rytus.

Gėlės dekoratyviniame alpinariume išdėstomos, atsižvelgiant į spalvų derinį, ūgį, žydėjimo laiką ir kitas savybes, galinčias su­daryti didžiausią dekoratyvinį efektą. Joms sudaromos kiek galint panašesnės sąlygos į tas, kurios yra jų kilimo ir augimo vietose. Aukštose, sausose vietose augančioms gėlėms (šilokams, uolaskėlems, liutpėdėms, glažutėms, perkūnropėms, sausurėjoms) dirvo­žemis sudaromas iš molingos velėninės žemės su smėlio priemaiša ir mažu kiekiu akmens skaldos. Žemose, drėgnose vietose au­gančioms   gėlėms  (raktažolėms,  alpinėms nemiršėlėms,  alpiniamvmginui) dirvožemis sudaromas iš velėninės Ir gerai perpuvusioe durpines žemes bei smėlio.