Gėlių daigų auginimas

GĖLIŲ DAIGŲ AUGINIMAS

Gėlės dekoratyvinėje sodininkystėje ir žmonių buityje turi didelę reikšmę. Jos yra ryškiu žmonijos kultūros rodikliu. Dau­gumas gėlių dauginama sėklomis. Šis augalų dauginimas ne­išvengiamai susijęs su daigų stadija. Įspūdingų gėlynų įren­gimas reikalauja gerų, tvirtų daigų. Juos reikia mokėti išau­ginti.

Atskirų rūšių gėlių daigams auginti reikalingi skirtingi že­mių mišiniai, kurie paruošiami iš įvairių žemių rūšių: velėninės, lapinės, mėšlinės, durpinės, viržines ir smėlio. Šios žemių rūšys pagaminamos 1-2 metų laikotarpiu kompostuojant. Pa­naudojant įvairias žemių rūšis, sudaromi mišiniai, kurie gali būti sunkūs, vidutinio sunkumo ir lengvi. Sunkūs mišiniai su­daromi iš 3 dalių velėninės, 1 dalies lapinės arba mėšlinės žemės ir 1 dalies smėlio. Jie tinka stambiomis šaknimis ir svo­gūninėms gėlėms auginti. Vidutinio sunkumo mišiniai sudaromi iš 2 dalių velėninės, 2 dalių lapinės, mėšlinės arba durpinės žemės ir 1 dalies smėlio. Naudojami greitai augančioms gė­lėms auginti. Lengvi mišiniai sudaromi iš 1 dalies velėninės, 3 daliu lapinės, mėšlinės arba durpinės žemės ir i dalies smėlio. Jie reikalingi sėkloms sėti ir gėlėms su gležnomis šaknimis auginti. Žemės mišiniams sudaryti persijojamos: sėkloms sėti ir smulkiems daigams pikuoti per 2-3 mm dydžio akutėmis sietus, mažesnėms gėlėms auginti per 0,5-1 cm dydžio aku­tėmis sietus, o didelėms – dar per stambesnius sietus. Sėkloms sėti naudojamas lengvas mišinys.

Daigai auginami, dauginant sėklomis vienametes ir dvimetes gėles. Nemėgstančių persodinimo (alysų, linelių, levukų, astrų ir kt.) vienamečių gėlių sėklas galima sėti tiesiai į klombas ar lysveles gegužės pradžioje. Sudygusius daigelius praretinti. Ilgesnio vegetacijos laikotarpio gėlių daigai auginami in-spektuose dėžutėse ar lėkštelėse. Sėklos sėjamos kovo mėnesį eilutėmis, paliekant 5-6 cm tarp eilučių, į 1 cm gylio vagutes. Kad galėtume vienodžiau pasėti, sėklos sumaišomos su 4-6 da­limis smėlio. Begonijų, lobelijų, kalceoliarijų sėklos sėjamos j dėžutes ar lėkštes pakrikai ir užberiamos plonu sluoksneliu smėlio. Pasėjus ir vėliau periodiškai palaistomą. Daiginama  5-20° temperatūroje. Daigams sudygus, temperatūra paže­minama inspektų vėdinimu, užpavėsinimu.  Sudygusius  daigus reikia praretinti, pradėjusias rodytis piktžoles išravėti. Bego­nijų, lobelijų, kalceoliarijų daigai pirmą kartą išpikuojami, kai leidžia trečią lapelį, į dėžutes eilutėmis, 2-4 cm atstumais, šachmatine tvarka. Pikavimui naudojama lengvesnė žemė. Smulkūs daigai pikuojami mediniais pincelėliais ir sinaigeliais. Po dviejų savaičių daigus, reikalui esant, galima antrą kartą  išpikuoti. Praėjus šalnų pavojui, daigai sodinami į klombas, lysveles ir kitus gėlynus. Tačiau prieš tai dviejų savaičių lai­kotarpiu daigus reikia užgrūdinti. Tam reikalui inspektai kas­dien vis daugiau vėdinami, pagaliau langai nuimami ne tik dienomis, bet ir naktimis. Taip užgrūdinti daigai geriau prigyja ir auga bei gražiau žydi.