Hibridinė fuksija

Hibridinė fuksija
Fuchsia
x hybrida

Augalas turi tuščia­vidurius arba pilnavi-durius labai dekoraty­vius žiedus, įvairių at­spalvių (nuo rožinės iki raudonos spalvos). Kabantys žiedai išauga po vieną iš lapų kampų arba būna kekėse. Fuksija žydi nuo gegu­žės mėn. per visą vasa­rą. Kai kurios atmai­nos skiriasi savo išvaiz­da: atžalos būna ka­bančios arba iškilusios į viršų. Galima taip pat gauti sumedėjusią for­mą. Fuksija tinka interjerų, verandų bei balkonų papuošimui.

VIETA

Šviesi, gerai apšviesta. Šiam au­galui ne visada tinka tiesioginiai saulės spinduliai, ypač balkonuose iš pietų pusės. Žiemą reikia daug šviesos.

TEMPERATŪRA

Vasarą gerai auga 20-25°C, o žie­moti turėtų 14-16°C temperatūroje.

LAISTYMAS

Vasarą – gausus, žiemą – saikin­gas (žemė neturėtų perdžiuti). Žy­dinčių augalų negalima drėkinti.

TRĘŠIMAS

Nuo kovo iki rugpjūčio pabaigos – kas 7-10 dienų trąšų žydintiems augalams tirpalu.

PERSODINIMAS

Dažniausiai kasmet, kovo mėn. į inspektinę žemę, maišant ją su dur­pėmis ir smėliu.

DAUGINIMAS

Auginiais, nupjautais vasario ar­ba kovo mėn.