Krinas

Krinas
Krinas

Krinas (Crinum longiflorum Vilmor.)

Amarilinių (AmaTyllidaceae) šeimos, kilusi iš Pietų Afrikos, In­dijos, graži šiltnamyje ir kambaryje auginama svogūninė gėlė, blyškiai žaliais lapais ir kvapiais, baltais, rožiniais ir rausvai vio­letiniais žiedais, primenančiais lelijos žiedus. Ji turi stambų, švie­sų svogūną ir daug mėsingų, storų šaknų, kurioms reikia plataus vazono. Balzganas, stambus žiedkotis išauga iš svogūno šono. Žy­di liepos—rugpiūčio mėnesiais.

Krinas laikomas saulėtame kambaryje prieš langą. Žiemą jis paprastai nemeta lapų ir kambaryje gali būti laikomas kaip visad žaliuojanti gėlė. Tačiau rudenį, mažiau laistant, jo lapai suglem­ba ir sudžiūsta. Tokiu atveju krinas išnešamas į sausą, vėsią patal­pą, kurioje laikomas per visą žiemą. Pavasarį, kai svogūnai pra­deda leisti daigus, jie persodinami į žemių mišinį, sudarytą lygio­mis dalimis iš velėninės, durpinės arba lapinės žemės ir atitinkamo kiekio smėlio.

Krinas veisiamas svogūnėliais, kurie persodinant atskiriami nuo motininio svogūno ir sodinami į dėžutes arba vazonėlius.