Skėtinė ratiklė

Skėtinė ratiklė
Pisonia umbellifera

Tai krūmas su elipsiniais lapais, primenantis Variegato fikuso at­mainą, tačiau turi švelnesnius lapus, padengtus aiškesniu baltai žaliu bei marmuriniu piešiniu. Kreminiai žie­dai labai nepatrauklūs, sujungti į skėčius. Augalą beveik visiškai iš­stūmė figmedžiai, kuriuos lengviau auginti.

VIETA

Šviesi, kadangi šešėlyje lapai praranda savo gražią spalvą, tačiau tie­sioginės saulės ratiklė nemėgsta.

TEMPERATŪRA

Žiemą – 16-18 C, vasarą – kamba­rio. Ratiklė gerai jaučiasi ir aukštes­nėje temperatūroje, bet tik esant di­desniam oro drėgnumui.

LAISTYMAS

Priklauso nuo temperatūros. Žiemą, kai šalta, laistymas riboja­mas, bet žemė neturi perdžiūti. Va­sarą laistoma gausiai, dažniausiai kas antrą dieną.

TRĘŠIMAS

Pavasarį ir vasarą – kas savaitę mineralinių trąšų mišiniu. Jeigu ru­denį ir žiemą augalas yra šiltoje ir šviesioje patalpo­je, galima tręšti kas 3-4 sa­vaites.

PERSODINIMAS

Jaunus ir gerai augan­čius augalus persodiname kasmet, senesnius – kas 2-3 metai į priemolio ir puveningos žemės mišinį.

DAUGINIMAS

Viršūniniais sodinukais arba sumedėjusiais, su viena akute ūgliais. Įsišak­nija durpių ir smėlio mišinyje esant 24 C tempera­tūrai.