Vazoninė žydinti gėlė – Strelicija

STRELICIJA (Strelitzia). Bananinių (Musaceae) šeimos visžalis, daugiametis,. 1 – 2 m aukščio žo­linis augalas. Savaime auga drėgnuose Pietų Ame­rikos tropikuose. Gentyje 4 rūšys. 1773 m. į Europą buvo atvežta karališkoji strelieija (S. reginae Ait.). Dabar ji gana plačiai pasaulyje auginama žiedams skinti. Lapai elipsiški arba pailgai lancetiški, tam­siai žali, 50 – 50 cm ilgio ir 15 – 20 cm pločio, ilga­kočiai, pamatinėje skrotelėje jų 5 – 6. Šaknys mė­singos, trapios, persodinant greitai lūžta. Žiedynas originalus, primena paukščio galvą. Išoriniai žied­lapiai ryškiai oranžiniai, viduriniai mėlyni. Žydi nuo rugsėjo iki balandžio vidurio. Norint gauti sėklų, žiedus reikia apdulkinti. Dulkinama pavasarį 12° C temperatūroje.

Karališkosios strelieijos yra keletas dekoratyvinių formų: S. reginae var. parviflora –  lapai ir žiedai nedideli, var. pumila –  žemaūgė, var. ovata –  lapai stambūs, kiaušiniški, žiedai dideli.

Dauginimas. Strelieijos dauginamos sėklomis ir šoninėmis atžalomis. Kad subręstų sėklos, šiltnamy­je augančius augalus reikia apdulkinti. Sėklos pri­bręsta per 2 – 3 mėnesius. Prieš sėją jos 12 valandų mirkomos 20 – 28° C temperatūros vandenyje. Dėžu­tėse j durpinės, lapinės žemės ir smėlio mišinį sėk­los išdėliojamos eilutėmis 2 – 3 cm atstumu; 20 –  2-2° C temperatūroje sudygsta per 40 – 50 dienų. Pa­augę daigai sodinami po vieną į 7 – 8 cm skersmens vazonėlius. Žemių mišinys ruošiamas toks pat kaip sėkloms sėti. Vėliau daigai dar 1 – 2 kartus perso­dinami į didesnius vazonėlius. Iš sėklų išauginti augalai žydi trečiaisiais metais.

Šoninėmis atžalomis strelieijos dauginamos per­žydėjusios. Atskirti atžalas reikia atsargiai, kad nelūžinėtų šaknys. Atžalos sodinamos į atitinkamo dy­džio vazonėlius. Į. žemių mišinį patartina primaišy­ti susmulkintos medžių anglies.

Auginimas. Suaugusios strelieijos auginamos di­deliuose moliniuose arba mediniuose vazonuose ir šiltnamio lysvėse. Žemių mišinys ruošiamas iš ve-lėninės, lapinės žemės, pagulėjusio dirvos paviršiuje molio, perpuvusio galvijų mėšlo ir smėlio (2′: 2:1: 0,8 : 1). Be to, į 1 m3 žemių mišinio pa­tariama įmaišyti 2 kg kaulamilčių, 1,5 kg kalio sul­fato ir 2,5 kg superfosfato. Mišinys paruošiamas 2 – 4 savaites prieš sodinant. Vasarą vazonus gali­ma išnešti j lauką ir šviesioje vietoje įkasti į že­mę. Rudenį įnešti į vėsų, gerai vėdinamą šiltnamį.

Šiltnamiai gali būti įvairūs, bet ne žemesni kaip 2,5 m (šoninės sienos ne žemesnės kaip 2 m). Au­galai geriau auga erdviuose, dideliuose ir šviesiuo­se šiltnamiuose. Žiemą tinkamiausia temperatūra naktį 16 – 18° C, dieną 18 – 22° C. Vasarą gali būti 3 – 5° aukštesnė. Pakenčia ir 8 – 12° C temperatūrą (ypač žydėjimo metu), tačiau labiau mėgsta aukš­tesnę. Geriausia auginti paaukštintose lysvėse. Į lys­ves sodinami trimečiai augalai, jeigu jie auginami iš sėklų.

Šiltnamio lysvėse žemę prieš sodinant strelici-jas reikia giliai perkasti, įterpiant perpuvusio gryno galvijų mėšlo (į m2 10 kg), 20 g kaulamilčių, 10 g kalio sulfato ir 15 g-superfosfato. Augalai priklau­somai nuo dydžio sodinami 60X80 cm, 100X100 cm atstumu. Aukštaūgės, stambialapės veislės sodina­mos rečiau. Šiltnamio lysvėse nepersodintos gali augti 10 – 15 metų. Vazonuose auginamos persodi­namos tik tada, kai visą žemę išraizgo šaknys arba sudūžta vazonas. Persodinama birželio – liepos mėn.

Strelicijų priežiūra nesudėtinga. Žemė turi būti puri, drėgna, bet ne šlapia. Oras drėgnas. Šiltna­miai, užpavėsinami tik labai saulėtomis ir karšto­mis vasaros dienomis. Augalas šviesamėgis. Gegu­žės – birželio mėn. poilsio periodas. Po to augalai pradedami gausiai laistyti ir kiekvieną savaitę tręšti.

Lenkų gėlininkų specialistų nustatyta, kad že­mė turi būti: N – NOa –  300 – 500 mg/l, P  –  200 –  400 mg/l, K  – 600 – 1200 mg/l. Pirmus 3 – 4 metus neikia daugiau azoto, pradėjus skleistis pirmiesiems žiedynams  –  fosforo ir kalio.

Strelicijos tręšiamos kas savaitė. Jauni, gerai įsi­šakniję augalai tręšiami tokiu tirpalu: 10 1 vandens imama 20 g amonio salietros, 10 g kalio druskos ir 20 g superfosfato. Suaugę augalai tręšiami, kai pradeda krauti žiedus: 10 1 vandens ištirpinama 15 g amonio salietros, 10 g kalio druskos ir 25 g superfosfato, o bręstant sėkloms  –  10 1 vandens 10 g amonio salietros, 20 g kalio druskos ir 25 g superfosfato. Pakaitomis galima tręšti išrūgusiomis galvijų mėšlo srutomis (1 dalis srutų, 5 dalys van­dens). Kas antri metai peržydėję augalai tręšiami gerai perpuvusiu mėšlu.

Žiedynas skinamas, kai prasiskleidžia pirmas žiedas. Prasiskleidus keliems žiedams, žiedynas būna dekoratyvi’škesnis, tačiau jį transportuoti sun­kiau. 3 – 4 metų augalai išaugina per metus po 2 – 3 žiedynus, 4 – 5 metų  –  3 – 4, 5 – 6 metų  –  6 – 8, geros agrotechnikos sąlygomis net 20 žiedynų.

Pritaikymas. Iš strelicijų žiedų sudaromos įvai­rios kompozicijos. Jie  ilgai laikosi vandenyje.