Vazoninės gėlės – fitosanitarinės priemonės

vazoninės gėlės
vazoninės gėlės

Vazoninės gėlės – fitosanitarinės priemonės

Gydyti ligų ir kenkėjų pažeistus augalus sunku ir ne visada pasiseka. Neteisūs tie, kurie galvoja, kad netinkamą agrotechniką galima kompensuoti cheminėmis augalų apsaugos priemonėmis. Specialistai neturi pamiršti, kad kiekvienos augalų rūšies, o kar­tais, net ir veislių poreikis šviesai, šilumai, drėgmei yra skirtingi. Į tai reikia atsižvelgti grupuojant au­galus šiltnamiuose. Juose turi būti įrengti ventilia­toriai, maišantys orą, kad vanduo nesikondensuotų ant lubų ir sienų.

Labai svarbu augalams parinkti tinkamą sub­stratą. Per sunki, drėgna žemė, kaip ir labai leng­va, nederlinga, greit perdžiūstanti, nepageidautina. Periodiškai purenamoje dirvoje augalai geriau au­ga, būna atsparesni ligoms. Dirva turi būti atitinka­mos reakcijos, Tręšti reikia visapusiškai ir saikingai. Auginti ligoms atsparias veisles. Augalus dauginti ir persodinti tinkamiausiu laiku. Kuo greičiau šalinti ligotų  augalų  liekanas ir  atskiras  dalis.

Grybinėmis ligomis apkrėstas augalų dalis rei­kia   šalinti   labai   atsargiai,   kad   neišplistų   sporos.