Alyvos

alyvos
alyvos

Alyvos (Syringa L.)

Alyvmedinių (Oleaceae) šeimos krūmai, rečiau — neaukšti me­deliai. Lapai paprasti, priešiniai, standūs. Žiedai dvilyčiai, taisyk­lingi, nedideli, kvapūs, medingi, sukrauti į šluotelių pavidalo žie­dynus. Žiedai esti balti ir įvairių atspalvių violetiniai, kultūrinių formų — pilnaviduriai. Vaisius — pailga dėžutė, sėkla su siauru pieviniu sparneliu.

Gentyje yra apie 28 rūšis, savaime augančios Pietryčių Euro­poje ir Rytų Azijoje. Alyvų daug yra išvesta hibridų ir sodinių formų. Dėl gražių įvairiaspalvių žiedų ir vešlios lapijos alyvos labai mėgstamos ir plačiai auginamos. Geriausiai tarpsta ir gra­žiausiai žydi derlingame priemolio, pakankamai drėgname dirvo­žemyje, saulėtoje vietoje. Veisiamos sėklomis, dauginamos sumedėjusiais ir nesumedėju-siais ūgliais, atžalomis bei krūmų dalijimu. Sodinės formos akiuo-jamos bei skiepijamos į paprastąsias ir vengrines alyvas. Sėklos prieš sėją 2—3 mėnesius stratifikuojamos. Sėjinukai 1—2 metus auga lėtai.

Kininės alyvos (S. chinensis Willd. syn. S. rothomagensis De Launey). Yra S. persica L.XS. vulgaiis L. hibridas. Krūmas 2—4 m aukščio, laibomis, lanksčiomis šakelėmis. Lapai 5—10 cm ilgio, kiaušiniškai lancetiški, viršūnėje nusmailėję, matinės, žalios spal­vos. Žiedai nemaži, kvapūs, violetiniai, dideliuose, puriuose žiedy­nuose laisvai sukrauti. Yra sodinių formų baltais purpuriškai rau­donais, paprastais ir pilnaviduriais žiedais.

Ši alyvų rūšis yra viena iš gražiausių. Žydėjimo metu jos lanksčios šakelės, stambiais žiedynais apsunkusios, grakščiai iš-linksta, teikdamos krūmui ypatingą žavesį. Šalčiams jautresnė už paprastąsias alyvas.

Sodintina saulėtoje vietoje, erdviai, pavieniais krūmais arba grupėse.

Paprastosios alyvos (S. vulgaris L.). Tėvynė — Pietryčių Euro­pa. Krūmas arba medelis 4—6 (8) m aukščio. Lapai paprasti, 5—12 cm, ilgi, širdiški arba kiaušiniški, standūs, intensyviai žali, skleidžiasi anksti pavasarį ir žaliuoja iki vėlyvo rudens. Žiedai kvapūs, medingi, šviesiai alyvinės spalvos, suglaustai sukrauti il­guose šluotelių pavidalo žiedynuose. Yra žinoma daug veislių su įvairių spalvų ir atspalvių žiedais. Priklausomai nuo veislės, žiedai esti balti, rožiniai, violetiniai, purpuriniai, paprasti ir pilna­viduriai, įvairios formos ir didumo. Žydi gegužės—birželio mėnesį 15—22 dienas. Krūmai pradeda žydėti, turėdami 4—5 metus. Šal­čiams atsparūs. Ilgaamžiai. Auga įvairiuose dirvožemiuose, tačiau geriausiai tarpsta ir gausiausiai žydi derlingame ir pakankamai drėgname priemolyje. Šviesomėgiai, nors pakenčia ir ūksmę. Šla­piose dirvose skursta ir menkai žydi. Duoda daug šaknų atžalų, kurios nualina pagrindinį krūmą ir užgožia aplinką, sudarydamos netvarkingus krūmynus.

Užterštą miesto orą pakenčia neblogai. Lietuvoje paprastosios alyvos daug kur auginamos ir labai mėgstamos. Mokyklų ir vai­kų darželių sodeliuose, ligoninių ir sanatorijų aplinkoje, tarp­kvartaliniuose, sodybiniuose sodeliuose ir didesniuose parkuose alyvų reikėtų daugiau sodinti.

Jos gražios pasodintos pavieniui mažame žaliame gazono plo­telyje, mažomis ir didesnėmis grupėmis, eilėmis, dengiančiomis poilsio kampelį ar sporto aikštelę. Tinka medžių grupėms išbaigti, sodinant alyvas tų grupių pakraštyje. Ypač gražiai derinasi aly­vos su kaštanu. Gražios iš alyvų aukštos laisvai augančios ir gau­siai žydinčios žalios sienos ir karpomos, formuojamos gyva­tvorės.

Medeliais išaugintos tinka geometriško išplanavimo želdiniuo­se, gėlynuose ir mažoms vidinėms alėjoms. Kad alyvos gausiau žydėtų, reikia krūmus patręšti organinė­mis ir mineralinėmis trąšomis; peržydėjusius žiedynus pašalinti ir senas šakas išpiaustyti. Šaknų atžalas, ypač apie skiepytas alyvas, reikia, pašalinti ir dirvą apie krūmus ravėti bei purenti.

Stambialapės, arba vengrinės, alyvos (S. Josikaea Jacq.). Tė­vynė — Vengrija, Jugoslavija, Karpatai. Stačiašakis krūmas 3—4 (7) m aukščio. Lapai plačiai elipsiški, 6—12 cm ilgio, tamsiai žali. Žiedai nedideli, violetiniai, silpnai kvepiantys, siaurose šluo­telėse sukrauti. Žydi birželio mėnesį, 10—15 dienų vėliau už pa­prastąsias alyvas. Auga greitai, šalčiams atsparios, dirvožemiui ne­reiklios. Užterštą miesto ir pramonės rajonų orą pakenčia neblo­gai. Geras poskiepis kultūrinėms paprastosios alyvos veislėms dauginti. Želdiniuose sodintina pavieniais krūmais ir grupėmis. Tinkama aukštoms nekarpomoms ir karpomoms gyvatvorėms.