Baltasis šilkmedis

Baltasis šilkmedis
Baltasis šilkmedis

Baltasis šilkmedis (Morus alba L.)

Tėvynė — Kinija. Šilkmedinių (Moraceae) šeimos. Savo tėvy­nėje šilkmedis išauga dideliu medžiu, siekiančiu 12—20 (25) m aukščio. Augdamas nepalankiose sąlygose esti krūmas arba 4—6—8 m aukščio medelis. Laja nesimetriška. Lapai kiaušiniški,

dažnai ant to paties medžio būna ir skiautėti, šviesiai žali, rudenį šviesiai geltoni; skleidžiasi vėlai. Žiedai vienalyčiai, nepuošnūs. Vaisius — balzganas, rausvas arba violetinis, saldus, valgomas. Jauni medeliai auga greitai, gyvena iki 200—300 m. Šalčiams ne visai atsparus. Gerai auga priesmėlyje ir priemolyje. Užterštą miesto ir pramonės rajonų orą pakenčia gerai. Graži jo svyruokli-nė forma — pendula Dipp,— medis 3—5 m aukščio plonomis iki žemės nusvirusiomis šakomis. Sodintinas grupėse, pavieniais me­džiais; tinka pramonės rajonų želdiniams. Jo lapais maitinami šilk­verpiai. Rekomenduotinas mokyklų sodeliams, kaip medis turin­tis pažintinės reikšmės. Dauginamas sėklomis.