Jazminas

Jazminas
Jazminas

Jazminas (Philadelphus L.)

Uolaskėlmių   (Saxiiragaceae) šeimos krūmai, 2—4 m aukščio, tiesiomis   šakomis.   Lapai   priešiniai,   kiaušiniški arba lancetiški. Žiedai balti, dideli, 2—5 cm skersmens, kvapnūs arba bekvapiai, pavieniai arba po kelis kekėse sutelkti, medingi. Vaisius — dėžu­tė su daugybe smulkių sėklų. Auga gana greitai, pakenčia ūks­mę, bet geriausiai tarpsta ir gausiausiai žydi saulėtose atvirose vietose.. Dirvą mėgsta pakankamai drėgną ir derlingą, bet laidžią. Šalčiams atsparus. Užterštą miesto ir pramonės rajonų orą pa­kenčia gerai. Dauginama sėklomis, atlankomis, ūgliais ir da­lijant krūmus. Sėjama pavasarį, geriausia į dėžutes. Jazminai gražūs ir patvarūs dekoratyviniai krūmai, plačiai pritaikomi dekoratyviniuose želdiniuose. Jie sodinami pavieniui, viena­rūšėmis mažomis ir didesnėmis grupėmis, medžių grupių prie­kiniame plane. Gražios iš jazminų karpomos ir nekarpomos gyvatvorės.

Gentyje yra apie 40 rūšių, savaime augančių Šiaurės Ameri­koje, Pietų ir Vakarų Europoje ir Rytų Azijoje. Daug jazminų yra hibridinės kilmės. Lietuvoje jazminai dažnai auginami miesto ir kaimo želdiniuose. Vertingos šios rūšys.

Bekvapis, arba stambiažiedis, jazminas (P h. inodorus L.). Tė­vynė— Šiaurės Amerika. Kultūron įveistas 1811 m. Krūmai 2—3 m aukščio. Lapai elipsiškai arba atvirkščiai kiaušiniški, ma­tinės žalios spalvos. Žiedai bekvapiai, balti, stambūs, 4—5—5,5 cm skersmens, po 1—3 (5) prisegti šoninių šakučių galuose. Žydi gau­siai birželio mėnesį. Krūmas pakenčia dalinę ūksmę. Pavieniui sodintinas mažuose sodeliuose; grupėse — priekyje stambių me­džių grupių ir derinyje su kitais krūmais.

Darželinis jazminas (Ph. coronarius L.). Tėvynė — Pietvakarių Europa. Krūmas 1,5—3 m aukščio, stačiomis, kraštuose lankiškai palinkusiomis šakomis. Lapai elipsiški, kiaušiniški arba pailgai kiaušiniški, matinės žalios spalvos. Žiedai gelsvai balti, kvapūs, 2,5—3,5 cm skersmens, po 5—9 kekiškuose žiedynuose sutelkti. Visur labai mėgstamas ir plačiai auginamas krūmas, sodintinas mažuose sodeliuose ir dideliuose želdiniuose, pavieniui ir grupė­mis, nekarpomose gyvatvorėse (karpomose nežydi). Atsparus pra­monės rajonų orui. Efektyvios dekoratyvinės formos: f. plena hort.— pilnaviduriais žiedais; f. auiea Rehd.— auksiški geltoni lapai, ypač pavasarį; f. nana Mill.— žemas, kompaktiškas krū­melis.       

Lemuano jazminas (Ph. Lemoinei Lem.). Ph. coronariusX XPh. microphyllus hibridas. Nedidelis, smulkiašakis, 1—1,25 m aukščio krūmas. Žiedai balti, kvapūs, 3—4 cm skersmens. Jo yra keliolika veislių, iš jų gražiausios: Mont Blanc — siauras sta-čiašakis gausiai žydintis krūmelis; M a n t e a u d’h e r m i n e — tankus, išlenktomis plonomis šakelėmis, pusiau pilnaviduriais arba pilnaviduriais, sniego baltumo žiedais; Ąvalanche—stačiaūgis, grakštus, stambiažiedis krūmelis; B o u i e d’a r g e n t — pil­naviduriais nedideliais žiedais krūmas; Virginal — stačiaūgis, pilnaviduriais, skaisčiai baltais žiedais. Žydi labai gausiai. Lemua­no jazminas pasižymi ūgio grakštumu ir gausiais žiedais. Lemuano jazminai sodintini kitų rūšių jazminų grupių išbaigi­mui, jų priekiniame plane arba atskiromis nedidelėmis grupelėmis gazone. Gražios iš jų laisvos nekarpomos gyvatvorės. Veislės dau­ginamos vegetatyviniu būdu — ūgliais.