Lanksva

 

lanksva
lanksva

Lanksva (Spiiaea)

Erškėtinių (Rosaceae) šeimos, krūmai, 0,20—2,5 m aukščio, tiesiomis, lankiškai išlenktomis ir gulsčiomis šakomis. Lapai pra-žanginiai, paprasti. Žiedai taisyklingi, balti, rožiniai arba raudoni. Baltažiedės lanksvos žydi pavasarį ir vasaros pradžioje, rausvažiedės — antrojoje vasaros pusėje ar rudenį.

Lanksvos nereiklūs, greitai augantys, šviesomėgiai krūmai. Jau­ni krūmai jau pradeda žydėti ir kasmet žydi gausiai. Dauguma jų šalčiams atsparūs, pakenčia karpymą. Miesto orą pakenčia gerai Gentyje yra apie 80 rūšių, augančių Šiaurės pusrutulio vidutinio klimato zonoje. Daug yra hibridų.

Želdiniuose lanksvos panaudojamos grupėms, pavieniui sodi­namos, karpomoms bei laisvoms, nekarpomoms gyvatvorėms ir bordiurams. Kadangi jos žydi įvairiu sezono metu, tai galima su-daryti nuolat žydinčias efektyvias grupes.

Dauginamos sėklomis, ūgliais, atlankomis ir dalijant krūmą. Smailialapė lanksva (S. aiguta Zabel). S. crenataXS. hypericifolia hibridas. Krūmas 1,5 m aukščio, plonomis, grakščiai išlinku-siomis šakomis. Lapai pailgi, lancetiški, 1,5—3 (4) cm ilgio. Žiedai balti, nedideli, 8—10 mm skersmens, skėteliuose sukrauti. Žydi balandžio—gegužės mėnesį labai gausiai. Šalčiams atspari. Sodin-tina priekiniame plane, pavieniui arba grupėmis. Staciašakė lanksva (S. media Schmidt). Krūmas 1,5—2 m aukš­čio stačiomis, tankiomis šakomis. Lapai elipsiški arba lancetiški. Žiedai balti, skydeliuose, šakučių galuose sukrauti. Žydi gegužes mėnesį. Panaudotinas grupėms ir gyvatvorėms.

Mponinė lanksva (S. niponnica Max.). Tėvyne— Japonija. Krūmas 1,5—2 m aukščio, plačiai išsišakojęs tankiomis sakutėmis. Lapai ovališki, 2—3 cm ilgio, lygiakraščiai, šviesiai žali. Žiedai 8 mm skersmens, balti, daugiažiedžiuose skydeliuose sukrauti. Žydi gegužės pabaigoje—birželio mėnesį. Gražus savo ūgiu ir žie­dais krūmas, sodintinas grupėse, nekarpomose gyvatvorėse.

Plikoji lanksva (S. chamaedrytolia L.). Tėvynė — Europa, Azi­ja    Krūmas   1—1,5   m   aukščio,   tiesiomis   arba išsilenkusiomistankiomis šakomis. Lapai kiaušiniški arba pailgai kiaušiniški iki 7 cm. Žiedai 10—15 mm skersmens, balti, daugiažiedžiuose sky­deliuose sukrauti. Žydi gegužės—birželio mėnesį. Tinkamas gru­pėms, karpomoms ir nekarpomoms gyvatvorėms.

Vanhuto lanksva (S. Van Houttei Zabel). Tai S. cantonensis ir trilobata hibridas. Krūmas 1,5—2 m aukščio, tankiašakis, grakš­čiai nulinkusiomis šakomis. Lapai 3—4,5 cm ilgio, rombiškai kiau­šiniški, nežymiai 3—5-skiaučiai, tamsiai žali. Žiedai balti, 8 mm skersmens, daugiažiedžiuose skydeliuose sukrauti. Žydi labai gau­siai, svyrančios iki žemės šakutės ištisai padengtos žiedais. Viena gražiausių lanksvų. Žydi gegužės—birželio mėnesį.

Sodintina pavieniais krūmais, nedidelėmis grupėmis, ypač gra­žios jos žydinčios, nekarpomos gyvatvorės; galima auginti ir kar-   , pomas gyvatvores. Sodinti saulėtoje, šiltoje vietoje.

Mažoji, arba Bumaldo, lanksva (S. pumila Zabel syn. S. Bumal-da Burv.). Tai S. albiflora ir S. japonica hibridas. Krūmas iki 75 cm aukščio, stačiomis šakomis. Lapai kiaušiniški, lancetiški arba elip-siški. Žiedai balti, rožiniai arba rausvi, skėtiškuose žiedynuose sukrauti. Žydi birželio—liepos mėnesį. Gražiausia jos forma: A n t h o n y Waterer — žemas krūmas, tamsiai rausvais žiedais.

Gluosnialapė lanksva (S. salicifolia L.). Krūmas iki 2 m aukščio, stačiomis šakomis. Lapai lancetiški. Žiedai balti arba rožiniai, šluotelės pavidalo žiedyne sukrauti. Žydi nuo birželio mėnesio; tinkama grupėms, nekarpomoms ir karpomoms gyvatvorėms. Ši lanksva duoda daug atžalų ir šaknų.

Duglaso lanksva (S. Duoglasii Hook.). Tėvynė — Šiaurės Ame­rika. Krūmas 1,5—2 m aukščio. Šakos stačios, ūgliai baltai pūkuoti. Lapai pailgi, lancetiški, viršutinė pusė žalia, apatinė baltai pūkuo­ta. Žiedai purpuriškai rausvi, siaurame šluotelės pavidalo žiedy­ne suglaustai sukrauti. Žydi birželio—rugpiūčio mėnesį. Sodintina grupėmis ir pavieniais krūmais.

Raudonžiedė lanksva (S. japonica L.). Tėvynė — Japonija. Krū­mas 0,8—1,5 m aukščio, tiesiomis šakomis. Lapai elipsiškai lance­tiški arba lancetiški. Žiedai rožiniai arba raudoni, plačiame skėtiškame žiedyne sukrauti. Žydi liepos—rugpiūčio mėnesį. Tinkama grupėms, nekarpomoms, laisvoms gyvatvorėms.