Liepa

Liepa
Liepa

Liepa (Tilia L.)

Liepinių (Tiliaceae) šeimos dideli medžiai, paprastais, pražanginiais lapais. Žiedai dvilyčiai, taisyklingi, gelsvi arba žalsvai gels­vi, kvapūs, medingi. Vaisius — vienasėklis riešutėlis. Gentyje yra apie 40 rūšių, augančių Šiaurės pusrutulio vidutinio klimato zo­noje. Liepos turi gražią, gausiai lapuotą lają. Želdiniuose liepos plačiai pritaikomos. Tinkamos masyvams, grupėms, alėjoms, pa­vieniais medžiais, apsauginėms užtvaroms bei aukštoms formuo­jamoms gyvatvorėms. Dauginamos sėklomis.

Plačialapė liepa (T. platyphyllos Scop.). Tėvynė — Europa. Me­dis 30—40 m aukščio, plačia piramidine laja. Lapai dideli, 6—14 cm, pagrinde nesimetriški, plačiai kiaušiniški. Žiedai gan dideli, gelsvi, po 2—5 žiedynuose sukrauti, medingi. Žydi birželio mėnesį. Dirvožemiui reikli. Ilgaamžė, gyvena iki 500 m. Graži for­ma laciniata K. Koch — smulkiai, nesimetriškai suskaldytais lapais. Želdiniuose panaudotina: gatvėms apsodinti, grupėms, pavieniais medžiais sodinti.

Mažalapė liepa (T. cordata Mill.). Tėvynė — Europa. Medis 25—30 m aukščio, ovaline arba plačiai kiaušiniška laja, tiesiu ci­lindriniu liemeniu. Šaknys ilgos, gilios ir gerai išsivysčiusios, už tai vėjovartai atspari. Lapai 3—6 cm ilgio, širdiški. Žiedai smul­kūs, gelsvi, kvapūs, medingi, po 5—7 (9—10) žiedynuose sukrauti.

Medis ūksminis. Auga lėtai, ilgaamžis, gyvena iki 300—400 m. Geriausiai tarpsta pakankamai drėgname priemolio arba priesmė-lio dirvožemyje. Želdiniuose labai įvairiai pritaikomas. Sodintina gatvėse, pakelėse, alėjose, didelėmis grupėmis, mišriai su klevu, skroblu, ąžuolu, pavieniais medžiais, laisvai erdviame gazone arba atitrauktai nuo kompaktiškų grupių. Gražios iš liepos aukštos kar­pomos gyvatvorės — žalios sienos. Dauginama sėklomis.

Grakščioji liepa, kryminė (T. euchlora Koch). Tai T. cordata ir T. dasystyla hibridas. Medis 15—20 m aukščio, tankia, kiaušiniška laja. Lapai 6—12 cm ilgio, plačiai kiaušiniški, odiški, viršutinė pusė tamsiai žalia, blizganti. Žiedai po 3—7 žiedyne sukrauti. Jau­na auga lėtai. Gerai pakenčia užterštą miesto orą, dūmus, dulkes. Sodintina — gatvėse, bulvaruose, alėjose, grupėse ir ypač graži, kai auga erdviai pavieniais medžiais.

Gauruotoji liepa (T. tomentosa Moench). Tėvynė — Rytų Euro­pa, Mažoji Azija. Medis 20—25—30 m aukščio, tankia, plačiai piramidine arba ovaline laja. Liemuo tiesus, cilindrinis. Lapai ap-skritoki, 7—12 cm ilgio; viršutinė lapų pusė tamsiai žalia, apati­nė — baltai gauruota. Žiedai po 7—10 žiedyne sukrauti, žydi liepos mėnesį. Auga vidutiniu greičiu. Uksminė. Šalčiams ne visai atspa­ri. Gerai pakenčia miesto orą. Tai gražiausia liepų tarpe. Sodin­tina pavieniui gazone, kitų lapuočių medžių fone, alėjose, gatvėse.