Maumedis

Maumedis

Maumedis (Larix Mill.)

Pušinių (Pinaceae) šeimos, stambūs, vienanamiai medžiai; ilgo­mis, retomis šakomis, netaisyklingo šakojimosi lajomis. Spygliai minkšti, švelnūs, prisegti kuokštėmis po 20—50; jie rudenj nukrin­ta. Kankorėžiai nedideli, kiaušiniški arba cilindriški. Medžiai grei­tai auga, šviesomėgiai, šalčiams atsparūs. Geriausiai auga derlin­guose, pakankamai drėgnuose dirvožemiuose. Šaknys ilgos ir gi­lios. Vėjovartai atsparūs. Ilgaamžiai. Taip pat atsparūs dūmais ir dujomis užterštam miestų orui. Dauginami sėklomis.

Maumedžių yra apie 20 rūšių, paplitusių Šiaurės pusrutulio vi­dutinio ir šaltesnio klimato zonose. Lietuvoje savaime augan­čių nėra. Parkuose ir sodybose dažniausiai auginamas europinis, japoninis ir sibirinis maumedis.

Europinis maumedis (I. decidua Mill.). Tėvynė — Centrinė Europa. Medžiai 25—35 (40) m aukščio, tiesiu liemeniu, plačiai kūgiška,   retašake,   netaisyklingo  šakojimosi,   6—12 m pločio  laja. Spygliai šviesiai žali, 10—-30 mm ilgio, kuokšlėmis prie trumpųjų ūglių prisegti, rudeni pageltonuoja ir nukrinta. Kankorėžiai kiaušiniški, 25—40 mm ilgio; jauni — tamsiai raudoni, subrendę — šviesiai rudi. Sėklos nunoksta žydėjimo metų rudenį. Greit au­gantis medis, šviesomėgis, šalčiams atsparus. Geriausiai tarpsta pakankamai drėgnuose derlinguose priemolio, priesmėlio ir juod­žemio dirvožemiuose. Užterštam orui atsparus. Sodintinas par-^ kuose bei miskuose-parkuose masyvais, grupėmis ir pavieniais medžiais.

Japoninis maumedis (L. Ieptolepis Gord.). Tėvynė — Japonija. Europon įvežtas 1861 m. Medis iki 30 m aukščio, laja apie 6—10 m pločio, plačiai kūgiška, horizontaliomis, plačiai išskleistomis šakomis. Spygliai minkšti, 15—35 mm ilgio, melsvai žali, tribriauniai, po 40—50 kuokštuose prisegti. Kankorėžiai pailgai rutuliški, 20- 35 mm ilgio, jų sėkliniai žvyneliai atgal atlenktu kraštu. Šalčiams atsparus.

Sodintinas pavieniui, grupėse ir su kitomis maumedžių rūšimis!

Sibirinis maumedis (L. sibirica Ldb.). Tėvynė — Sibiras ir Šiau­rės Rytų Europa. Medis 30—45 m aukščio, tiesiu liemeniu, gan siaura, piramidiška, apie 4—6 m pločio laja. Spygliai šviesiai žali, labai minkšti, 25—40 mm ilgio. Kankorėžiai ovališki arba kiauši-niški, 20—30 mm ilgio, subręsta rugsėjo mėnesį, išdžiūvę išbarsto sėklas, kurios greitai dygsta. Auga sparčiai, bet lėčiau už europi­nį, gyvena iki 300—400 m. Šaknys ilgos ir gilios, vėjo vartai ir šalčiams atsparus, Šviesomėgis. Lietuvoje parkuose mažiau papli­tęs, kaip europinis maumedis. Sodintinas parkuose ir miskuose-parkuose, masyvais, didelėmis ir mažomis grupėmis, alėjose ir pavieniais medžiais. Grupėse derintinas su kitais lapuočiais ir spygliuočiais medžiais.