Pocūgė

 

Pocūgė
Pocūgė

Pocūgė (Pseudotsuga Carr.)

Pušinių (Pinaceae) šeimos. Visada žaliuojantieji dideli medžiai. Savo tėvynėje užauga iki 80—115 m aukščio. Laja netaisyklingo menturinio šakojimosi. Spygliai ties pagrindu susiaurėję į trumpą kotelį, kuriuo priaugę prie šakučių. Kankorėžiai cilindriški arba kiaušiniški, trumpakočiai, nusvirę; dengiamieji žvyneliai iš kan­korėžio išsikišę; prinoksta žydėjimo metais rudenį. Dauginama sėklomis. Auga gana greitai, šaknys ilgos ir gilios; vėjovartai atspari. Pocūgių yra žinoma 18 rūšių, kurios paplitusios Šiau­rės pusrutulio vidutinio klimato zonoje. Lietuvoje auginamos 3 rūšys.

Didžioji pocūgė (P. taxifolia Poir.). Tėvynė — Šiaurės Amerika; Europon įvežta 1827 m. Medis 50—75 (115) m aukščio, plačiai pi­ramidiška, apie 5—10 m pločio laja. Spygliai 15—25 (35) mm ilgio, viršutinė pusė žalia, blizganti, apatinė — su 2 balzganomis juoste­lėmis. Kankorėžiai 7—12 cm ilgio, dengiamieji žvyneliai iš kan­korėžio išsikišę, tiesūs; prinoksta rugsėjo mėnesį, sėklos išberiamos o kankorėžiai nukrinta tik kitais metais. Auga greitai, gy­vena iki 700 m. Dirvožemio atžvilgiu mažai reikli, tačiau geriausiai tarpsta pakankamai drėgnuose priemolio ir pnesmelio dirvože­miuose. Atsparumą šalčiams nulemia sėklų kilme. Lietuvoje pra­dėta auginti prieš 40—50 m. ir jos atsparumas šalčiams dar ne visai ištirtas. Sodintina mažomis grupėmis ir pavieniais medžiais apsaugotoje vietoje, kitų medžių priedangoje.

Melsvoji pocūgė (P. glauca (Schwer.) Mayr.). Tėvyne-Siau­rės Amerika. Medis 40—50 m aukščio, laja apie 5-10 m plo­čio, piramidiška, į viršų įžambiai nukreiptomis šakomis. Spygliai 15_25 mm ilgio, melsvai žali. Kankorėžiai 45—70 mm ilgio, fu dengiamieji žvyneliai gerokai atsikišę ir atgal atlenkti. Auga lėčiau už didžiąją pocūgę, gyvena iki 400 m. Šalčiams atspari. Au­ginama mūsų respublikos parkuose. Didingas, pilkai žalia laja medis, sodintinas grynose ir mišriose grupėse, kitų spygliuočių medžių priekiniame plane, pavieniui gazone ir prie šviesių pastatų.

Pilkoji pocūgė (P. caesia (Schwer.) Flous). Tėvynė —Siaurės Amerika. Ši pocūgė panaši į melsvąją. Jos laja beveik horizonta­liai išskėstomis šakomis. Spygliai pilkai žali. Randama Lietu­voje kai kuriuose želdiniuose. Sodintina, kaip ir kitos pocūgės.