Vaiskrūmių dauginimas atlankomis

Vaiskrūmių dauginimas atlankomis.

Tai nelabai našus, bet paprastas ir patikimas dauginimo būdas. Atlankomis galima įšaknydinti net labai sunkiai besidauginančias gentis ir veisles.

Daugiausiai paplitę yra vertikalios, horizontalios ir lanko formos atlankos.

Vertikaliomis atlankomis dauginami obelų ir kriaušių vegetatyviniai poskiepiai, rečiau – serbentai. Dauginami krūmai anksti pavasarį nupjau­nami iki žemės. Ataugantys iš miegančių pumpurų ūgliai pirmą kartą kaupiami išaugus jiems iki 10-15 cm. Vėliau kaupiama dar 2-3 kartus, kol bendras kaupelio aukštis siekia 20-25 cm. Kaupti reikia puria žeme. Labai naudinga kaupelius mulčiuoti durpėmis arba pjuvenomis. Rudenį kaupeliai nužeriami, atlankos nukerpamos prie pat kelmelio, o sekančiais metais dauginimas kartojamas iš naujo.

Dauginant gulsčiomis atlankomis rudenį arba anksti pavasarį į paruoš­tus griovelius atlenkiamos ir prismeigiamos praeitais metais išaugusios arba vyresnės šakos. Prieš atlenkiant jos patrumpinamos 1/4-1/3 ilgio. Tuomet geriau sprogsta stipriausi apatiniai pumpurai. Kai iš pumpurų išaugę ūgliai esti 10-15 cm aukščio, jų pagrindai apžeriami žemėmis. Vėliau kaupimas kartojamas, kol kaupeliai esti 15-20 cm aukščio. Rudenį atlankos atkaupiamos ir sukarpomos kartu su atlenktos šakos gabaliu­kais. Šiuo būdu iš vieno krūmo galima gauti daugiau ir geriau įsišakni­jusių kerelių, bet jų antžeminė dalis dažnai būna silpna ir juos, ypač agrastus, tenka dar vienus metus paauginti daigyne. Į Lanko formos atlankomis galima dauginti visas kultūras, iš jų ir sun­kiai besišaknijančias, pavyzdžiui, lazdynus. Metodo esmė yra ta, kad krū­mo pagrinde išaugusios šakos atlenkiamos į duobutes arba griovelius ir iš karto apkaupiamos, paliekant virš dirvos paviršiaus viršūnę. Vasarą vystosi nauja antžeminė dalis ir šaknys. Jeigu rudenį šaknys sįpnos, at­lankas galima palikti dar vieneriems metams. Sio metodo privalumas – geras šaknijimasis, o trūkumas – per mažas  dauginimo našumas.

Atlankų, ypač lanko formos ir gulsčių, šaknijimąsi galima pagerinti žieduojant atlenktas šakas prie krūmo pagrindo. Žiedavimu susilpninamas asimiliatų nutekėjimas iš lapų į šaknis ir labai paspartinamas bei page­rinamas šaknų formavimasis. Žieduoti galima aprišaht šakos pagrindą minkšta viela,  tampria  plėvele  arba nuimant siaurą  žievės sluoksnį.