Vijokliniai augalai vertikaliam apželdinimui

vijokliniai augalai

Vijokliniai augalai vertikaliam apželdinimui

Dekoratyvinėje sodininkystėje atskirą augalų grupę sudaro vi­jokliniai augalai, kurie naudojami vadinamam vertikaliam apžel­dinimui. Šios grupės augalai ūseliais, kabliukais, siurbukais, lap­kočiais arba besivyniodami patys apie atramas gali pakilti gana aukštai ir sudaryti ištisą žaliąją bei žydinčią dangą. Vijokliniais augalais galima padengti 2—3 aukštų namų sienas, papuošti jais langus, duris, įvairius stulpus, senų medžių kamienus, apželdinti verandas, pavėsines, balkonus, tvoras, sudaryti girliandas, pira­mides, kolonas. Vijoklinius augalus galima sodinti prie sienų tiesiai į dirvą arba į dėžutes, kai jais dekoruojamas balkonas ar langas. Sodina­miems vijokliniams augalams prie sienų į dirvą pakanka labai nedidelio ploto, kuris gali būti iš visų pusių apsuptas asfaltu. Pa­kanka iškasti 30X30 cm ploto ir 50 cm gylio duobę, jos dugne įruošti drenažą ir pripilti derlingos žemės. Į taip paruoštą duobę galima sodinti norimą vijoklinį augalą. Taigi vijoklinius augalus galima panaudoti  ten, kur negalima panaudoti nei medžių, nei krūmu. Namų sienas dengti augalais ištisai patartina tik tuo atveju, kai namas mažaaukštis arba yra su architektūriniais trūkumais, defektais. Ištisai galima dengti augalais namo galinę sieną. Cent­rinėse magistralėse esančius namus geriau želdinti vijokliniais augalais tik iš kiemo pusės, iš gatvės pusės geriau tinka puošti balkonus ir langus.

Sodinant augalus prie namo sienų, reikia turėti galvoje, kad tik nedaugelis augalų rūšių gali lipti siena patys, be ypatingų atramų. Kitiems reikia įruošti tam tikras vertikalias atramas (ko­pėtėles, tinklus, ištemptas vielas, špagatą ir kt.). Šios atramos gali būti labai įvairių formų ir pavidalų.

Labai efektyviai vijoklinius augalus galima panaudoti girlian­doms sudaryti. Tarp dviejų medžių ar stulpelių sodinamas vienas ar keli vijokliniai augalai, šalia jų, iš abiejų pusių, netoli žemės paviršiaus prie įkaltų kuoliukų pritvirtinama viela, kitas jos galas pritvirtinamas norimame aukštyje prie medžio kamieno ar IIulpelio. Šia viela besivyniodami augalai sudaro gražias girliandas. Tokios girliandos gali būti įruošiamos parkuose, skveruose, godeliuose arba mažai judriose gatvėse, alėjose.

Vijokliniais augalais galima dekoruoti elektros, telefonų stul­pus, senų medžių plikus kamienus. Puošiant medžių kamienus, lenkia vengti sodinti tokius vijoklinius augalus, kurie, besivynio-iliimi apie medį, savo stiebu gali jį „pasmaugti”, pavyzdžiui smau­gi kas.

Ypač dideles galimybes vijokliniai augalai turi, dekoruojant jvairius parkų įrenginius, pavyzdžiui, vasaros teatrus, kavines, poilsio kampelius, pavėsines.

Vertikaliam apželdinimui galima naudoti visų rūšių vijokli­nius augalus, tačiau geriau sodinti sumedėjusius, nes žoliniai au­galai gražiai atrodo tik antrojoje vasaros pusėje.

Daugumai vijoklinių augalų reikia gerai paruošti žemę, nes lik tuomet jie sparčiai auga ir vystosi, tankiai sulapoja ir gausiai ? Žydi prieš sodinant augalus, dirva iki 50 m gylio gerai išpure­nama, įkrečiama daug perpuvusio mėšlo. Per vasarą augalai ke­lis kartus papildomai tręšiami mineralinėmis trąšomis, laistomi srutomis. Dirva tarp augalų nuolat purenama.

Vieni vijokliniai augalai auginami dėl jų gražios lapijos (pen­kialapis ir triskiautis vynvyčiai, didžialapė kartuolė, amurinis vynmedis), kiti — labiau vertinami už gražius žiedus (kvapusis pe­lėžirnis, pelėvnkštis sukutis, raudonžiedės ir baltažiedės pupelės), o dar kiti — vertinami tiek dėl lapijos bei žiedų, tiek ir dėl vai­sių (raganės, sausmedžiai, smaugikai).