Žalioji forzitija

Žalioji forzitija (Forsythia viridissima) – iki 2 m aukščio krūmas. Lapai elipsiški, lygiakraščiai arba dantyti nuo vidurio iki viršūnės. Žydi balan­džio mėnesį dar neišsiskleidus lapams. Žiedai sutelkti po 2-3, ryškiai gel­tonų varpelių pavidalo. Panaši į ją yra lenktašakė forzitija (F. suspensa) – iki 3 m aukščio lankiškai išlinkusiomis šakomis krūmas ir jų hibridas – tarpinė forzitija (F, x intermedia). Anksčiausiai pradeda žydėti ir šalčiams atspariausia yra a pskritalapė forzitija (F. ovata). Forzitijos sodinamos pavieniui gazone arba kitų augalų fone. Vertinamos dėl puošnių žiedų ir ankstyvo žydėjimo. Dauginamos gyvašakėmis.