Dekoratyvinių medžių ir krūmų sodinukų auginimas

DEKORATYVINIŲ   MEDŽIŲ   IR  KRŪMŲ   SODINUKŲ   AUGINIMAS

Įvairiems apželdinimo reikalams augalai auginami medely­nuose. Šios paskirties medelynams vieta parenkama tokia pati, kaip ir vaismedžių medelynams. Ir dirva paruošiama visai panašiai. Medelyne organizuojami du pagrindiniai skyriai: daigynas ir formavimo skyrius. Taip  pat gali būti skiepynas ir motininių augalų skyrius.

Daigyne sėklos sėjamos į 1 m pločio lysves pavasarį arba rudenį. Pavasarį gegužės pradžioje sėjamos stratifikuotos sėk­los. Patariama greitai dygstančias ankštinių, sausme­džio, serbentų ir kitų augalų sėklas sėti rudenį ne anksčiau kaip   rugsėjo  pabaigoje,   kad  prieš  žiemą   sudygtų.   Drebulių, tuopų, guobinių, sidabrinio ir raudonojo klevo sėklas reikia sėti tuojau pat, kai sunoksta – gegužės ar birželio mėnesiais.   Inspektuose pavasarį sėjamos tokių augalų sėklos, kurioms dygti reikalinga  aukštesnė temperatūra  arba  sėklos  smulkios,  pvz. magnolija,  celtis,  šizandra,  aktinidija,  jazminas,  lanksva,  ra­dastas, sidabrakrūmis, tuja, puskiparisis, taip pat iš kitų gam­tinių sąlygų gautos spygliuočių ir lapuočių sėklos.

Sėklos lysvėse sėjamos pakrikai arba eilutėmis per 15- 20 cm. Smulkios beržo, lanksvų, jazminų, tujos sėklos apiberiamos plonu smėlio sluoksniu, vidutinio stambumo, pvz. liepos, sėklos įterpiamos 3 kart didesniu už sėklos diametrą gilumu; stambios – dvigubai didesniu už sėklos diametrą gilumu. Su­dygę   pasėliai   purenami,   ravimi,   reikalui   esant   palaistomi, pavėsinami, retinami. Tikriesiems lapeliams pasirodžius, daigai pikuojami taip pat lysvėse 20×10 cm atstumais. Pikuojama tokiu gilumu, kokiu daigai augo. Toje pačioje vietoje daigyne išpikuoti daigai auginami 2-3 metus. Po to sėjinukai rudeni iškasami ir pavasarį Kolesovo kardu persodinami į formavimo skyrių.

Lapuočių medžių sėjinukai sodinami 1×0,3 – 0,5 m at­stumais, o po 2-3 metų persodinami didesniais (1X1 m) atstu­mais. Spygliuočių sėjinukai ar įsišakniję ūgliai pasodinami 1X0,3 – 0,5 m, o antrą kartą (po 4-5 metų)-1×1 m atstu­mais. Krūmeliai pasodinami taip pat 1X0,3 – 0,5 m atstumais. Patariama tarp medelių kas antra eilė auginti krūmų. Tuomet tarpueilių priežiūrai galima naudoti ratinius traktorius.

Formavimo skyriuje augalų tarpueiliai purenami kultivato­riais, ravimos piktžolės, tręšiami bent mineralinėmis trąšomis rudenį. Čia dekoratyviniai augalai antrais metais anksti pava­sarį pradedami formuoti. Putinų, sedulų, šeivamedžių stiebeliai nukerpami žirklėmis, paliekant 6-8 cm aukščio kelmelius. Taip pasielgiama ir sekančiais metais. Forzitijų, lanksvų, kaulenių, jazminų stiebeliai patrumpinami, paliekant trečdalį jų ilgio. Erškėčių auginamas vienas stiebas, į kurį skiepijamos kultūri­nės rožių veislės. Formuojant medelius, stengiamasi išauginti tiesius liemenėlius. Antraisiais metais šoniniai ūgliai pinceruo-jami virš 2-3 lapų. Kai liemenėliai pasiekia reikiamą aukštį, formuojami vainikai. Į vainiką neįeinančios šakutės pašalina­mos, nupiaunant prie šakos žiedo.

Dauguma dekoratyvinių augalų dauginasi vegetatyviškai. Sumedėjusiais auginiais dauginama diemedis, forzitijos, gluos­niai, jazminai, lanksvos, meškytė, pūslenis, sausmedžiai, sedu­los, tuopos, vynvyčiai. Žaliais auginiais inspektuose – cūga kanadinė, eglės, kadagiai, kukmedžiai, puskiparisiai, tujos, aktinidijos, erškėčiai, forzitijos, jazminai, kauleniai, laksvos, ligustrai, ortenzijos, pūslenis, raganės, raugerškis, sausmedžiai, šizandra, sedulos, šeivamedžiai, vynmedžiai, vynvytis triskiautis. Šaknų auginiais inspektuose – tuopa baltoji ir pilkoji, žagrenis. Atlankomis – bukas raudonlapis, gebenė, lazdynai, pu­tinas, rododendras, sausmedžiai, sedulos, vynvyčiai. Šaknų at­žalomis- lanksvos, topoliai, vikmedžiai, sidabrinis žilakrūmis, šaltalankiai, žagreniai. Skiepijimu dauginama – alyvos, ąžuo­lai, bukai, eglės sidabrinės, gudobelės, guobos svyruoklinės, klevai, liepos, šermukšniai, uosiai ir kt. Vegetatyviškai daugi­nama, remiantis artimais vaisinių augalų dauginimo principais. Daigyne ir formavimo skyriuje vegetatyviškai padaugintų deko­ratyvinių augalų sodinukų auginimo agrotechnika panaši į sėjinukų priežiūros agrotechniką.