Klombų ir lysvelių įrengimas

Klombų ir lysvelių įrengimas

Klombomis vadinami riboto dydžio, įvairios formos, daž­niausiai pakilių reljefų sklypeliai, kuriuose auginamos gėlės. Tai pačiai paskirčiai naudojamos ir lysvelės, kurios paprastai daromos ilgos ir siauros. Jos daromos dekoratyvinių plotų centrinėse, paradinėse vietose, priešais rūmus, išilgai takų ga­zonuose.

Klombos daromos nuo vieno iki kelių metrų pločio, apskri­tos, ovalinės, elipsinės, kvadratinės, stačiakampinės, rombinės, daugiakampės ar figūrinės formos. Jų centras būna aukštesnis už kraštus. Geriausias klomboms ir lysvelėms fonas – gazonas – veja. Netgi tais atvejais, kai klombos įrengiamos aikštelėse, patar­tina apie jas padaryti ne siauresnį kaip 25 cm pločio gazoną, velėnuojant ar specialiai apsėjant gazono žolėmis. Klomboms ir lysvelėms padaryti naudojama derlinga, iš anksto persijota žemė. Jų paviršius išlyginamas grėbliais, ir po to daromas iš anksto ant popieriaus paruoštas brėžinys.

Labai svarbu klomboms ir lysvelėms parinkti tinkamus gė­lių rinkinius ir jas tarpusavyje suderinti pagal spalvų skir­tingumus. Sudarant derinius, reikia vadovautis kai kuriais principais. Yra aktyvios arba šiltos gėlių spalvos (raudona, oranžinė, geltona) ir pasyvios arba šaltos (žalia, mėlyna, vio­letinė) bei neutralios (balta, juoda ir sidabrinė). Gerai deri­nasi raudona su žalia, oranžinė su mėlyna, geltona su viole­tine. Tokiame derinyje gėlių spalvos viena kitą labiau paryš­kina, teikia kontrastą.. Reikia vengti oranžinės su raudona arba geltona, mėlynos su violetine arba žalia spalva derinių.

Jeigu   tenka   greta   so­dinti  tarpusavyje  nesi­derinančių spalvų gėles, tarp jų reikia siauromis juostelėmis,   vadinamo­mis bordiurais, pasodin­ti  neutralių spalvų  gė­les.    Bordiurams   tinka alternanteros,     gnafalijos, cinerarijos, skaisteniai, šilokas, fuksijos ir kt.   Šiltų   spalvų   gėles galima sodinti iš toliau matomose gazono vieto­se ir tose klombos rašto dalyse,   kurias   norima labiau   pabrėžti.   Pasy­vių spalvų gėles reikia sodinti   arčiau   žiūrovo esančiose    vietose.    Be harmoniškai    kontrasti­nio pagal spalvas gėlių derinimo klombose ir lysvelėse, galima jas  paskirstyti  laipsniško  spalvų  perėjimo  principu,  pvz.  nuo tamsiai raudonos iki šviesiai rausvos.

Derinant gėles, taip pat reikia atsižvelgti į jų dydžius, iš­vaizdą, žydėjimo trukmę. Klombose jos turi būti taip išdės­tytos, kad iš bet kurios pusės būtų gerai matomos, kad vienos kitų neužstotų, nestelbtų, nepavėsintų. Mažas klombas galima apsodinti ir vienos kurios nors rūšies tai vietai tinkančiomis gėlėmis.