akaricidas [akari + lot. caedo — žudau], chemikalas erkėms naikinti.