Obelinė voratinklinė kandis Yponumeuta malinellus Zell. Ant žydinčių obelų pasitaiko voratinklinių gūžtų, ku­riose gyvena ir graužia lapus 12—18 mm, pilkai gelsvi obe­linės voratinklinės kandies vikšrai. Ant jų nugarų