Vieta Pilėjoms augti ir klestėti reikalinga pusiau šešėlyje esanti vieta. Jos nepakenčia nei per daug šviesos, nei tuo labiau tiesioginių saulės spindulių. Geriausiai šie simpatiški augalėliai veši vasarą,