Interjerų želdinimas – individualūs žiemos sodai

Žiemos sodo planavimas priklauso nuo sodo dydžio. Mažuose individualiuose žiemos soduose (iki 100 m2 ploto) daugiausia teritorijos skiriama želdiniams, likusi dalis - takeliams ir poilsio vietai. Tokių žiemos sodų planeliai…

Comments Off on Interjerų želdinimas – individualūs žiemos sodai