Aviečių auginimas

Aviečių auginimas

Aviečių auginimas

Mūsų šalyje soduose aviečių auginama labai ma­žai. Dėl to jų turėtų daugiau auginti sodininkai mėgėjai ne tik savo reikalams, bet ir pardavimui.

Vietos parinkimas ir sodinimas.

Avietės yra savidulkės, dėl to jos gali augti ir derėti pasodintos atskiromis veislėmis. Tačiau ten, kur auga 2 – 3 veislės, derlius esti gausesnis. Augintinos ir jauno sodo tarpueiliuose ar net pomedžiūose. Svarbu, kad avietės augtų sklypelio vienoje vietoje, tuomet jas patogiau prižiūrėti.

Eilėje avietės sodinamos viena nuo kitos maždaug kas 40-60 cm. Kai auginamos kelios eilės, tarpueiliuose paliekamas apie 150 cm atstu­mas., Mažiau derlingose žemėse avietės sodinamos tankiau, derlingesnėse – rečiau. Prieš sodinimą iškasamos 30 cm skersmens ir tokio pat gylio duobutės. Atžalos sodinamos 5-6 cm giliau negu jos augo anksčiau. Kiek­vienam augalui skiriama 2-3 kg perpuvusio mėšlo arba komposto, kuris sumaišomas su iškasta iš duobės žeme. Pasodinus žemė gerai suspaudžia­ma ir paliejama 5-6 litrais vandens. Jam susigėrus, žemė mulčiuojama.

Pasodintų aviečių stiebai trumpinami 20-30 cm aukštyje. Jei stiebai mažai trumpinami arba visai netrumpinami, avietės jau, pirmais sodo augimo metais dera, tačiau išaugina silpnas naujas atžalas.

Aviečių auginimas

Avietyne neturi želti piktžolės. Rudenį žemė perkasama. Prie augalų kasama 5-8 cm, o toliau nuo jų 12-15 cm gyliu. Kartu pašalinamos nereikalingos atžalos. Pavasarį purenama kauptuku sekliai, išrenkamos šakniastiebinėspiktžolės.Iki uogųrinkimo dirvądar reikiapurentiir ravėti piktžoles 2-3 kartus. Nuėmus derlių, dar kartą ravima. Rugpjūčio pa­baigoje nebepurenama, tada avietės geriau pasiruošia žiemoti.

Avietės dera gerai, kai kasmet tręšiamos 4 kg organinių trąšų, 40 g amonio salietros, 60 g superfosfato ir 30 g kalio druskos į 1 m2. Organi­nės, fosforo, kalio, trečdalis azoto trąšų beriama rudenį ir perkasama žemė, o likusios – pavasarį. Daugiausiai drėgmės avietėms reikia gegužės, bir­želio ir liepos mėnesiais. Sausesnių metu avietynas laistomas (50-60 1 vandens į m2).

Nuskynus derlių, išpjaunami derėję stiebai ir silpnesnės atžalos. Krūme paliekama 10-12 atžalų, viena nuo kitos per 15-18 cm.

Avietes patogu auginti 30-50 cm pločio juostomis. Tokios juostos vie­name metre paliekama 15-20 gerai išsivysčiusių stiebų. Pavasarį, prieš vegetacijos pradžią, avietės trumpinamos paliekant maždaug 160 cm aukš­čio stiebus.

Auginant avietes juostomis, patariama įrengti špalerius. Tam reikalui eilėse kas 4 m įkasami iki 150 cm aukščio stulpeliai. Prie jų pritvirtinami 30-50 cm ilgio skersinukai (pagal auginamų juostų plotį). Prie skersinukų galų ištempiamos ir pritvirtinamos vielos. Augioms avietėms tempia­mos dvi eilės vielų 70 cm ir 150 cm aukštyje, žemesnėms – tik 120 cm aukštyje.

Pasenę avietynai atjauninami pašalinus senus krūmus su šaknimis ir plotą gausiai patręšus organinėmis trąšomis. Atjauninant kas 5-6 metai, avietynas toje pačioje vietoje gali derėti 12-15 metų.

Informacija apie aviečių auginimas.