Repelentai

repelentai
repelentai

Repelentai,

priemonės atbaidyti kraują siurbiantiems vabzdžiams: uodams, mašalams, akliams. Repelentais apdoroti specialieji dra­bužiai, apsauginiai tinkleliai ir apsiaustai žmogų apsaugo gana ilgai. Repelentai, ku­riais aptepta ar apipurkšta atvira oda, at­baido vabzdžius keletą valandų. Šio tipo repelentai skirstomi į skystuosius  (losjonai, emulsijos), kremus, aerozolines priemones ir servetėles. Repelentai turi aktyviųjų me­džiagų — dietiltoluamido, dimetilftalato, benzoilpiperidino ir kitų junginių, kurie ap­saugo nuo vabzdžių ir nekenkia organizmui.