Auksinė rafidofora

Auksinė rafidofora
Rhaphidophora aurea

Rafidofora – tai vijoklinis augalas su širdies pavidalo lapais, padeng­tais kreminėmis juostomis ir dėmė­mis. Marble Queen atmaina turi kreminius lapus su smulkiais žaliais taškučiais.  Gerai jaučiasi daugelyje butų ir greit auga.

VIETA

Mėgsta gerai apšviestas vietas, nors gali augti ir šešėlyje (tada lapai būna smulkūs ir blogiau nuspalvinti). Vasarą blogai pakelia pietų saulę.

TEMPERATŪRA

Vasarą geriausiai – 18-22C. Žie­mą rafidofora geriau jaučiasi 16-18°C temperatūroje.

LAISTYMAS

Vasarą gausus, kad žemė nuolat būtų drėgna. Žiemą laistymas ribo­jamas. Pernelyg šlapia žemė gali bū­ti dėmių ant lapų atsiradimo prie­žastimi. Augalas nemėgsta sauso oro.

TRĘŠIMAS

Nuo kovo iki rugsėjo mėn. – kas 10 dieną mi­neralinių trąšų mišinio tirpalu. Jeigu žiemą yra gerai apšviestoje vieto­je, galima tręšti kartą per mėnesį.

PERSODINIMAS

Jaunus, gerai augan­čius augalus galima per­sodinti vasarą į didesnį vazonėlį, į lapinės, inspektinės žemės, durpių ir smėlio mišinį. Senes­nius persodiname esant reikalui arba tik pakei­čiame jų viršutinį žemės sluoksnį.

DAUGINIMAS

Atžaliniais sodinu­kais.