Gloksinija

Gloksinija
Gloksinija

Gloksinija (Gloxinia hybrida Hort. sin. Sinningia Nees)

Gesnerinių (Gesneiiaceae) šeimos, kilusi iš Amerikos, daugia­metė, šakniagumbinė gėlė. Lapai ovališki, plaukuoti. Žiedai stam­būs, varpeliški, balti, raudoni, rožiniai, mėlyni. Žydi liepos—rug-piūčio mėnesiais.

Gloksinija veisiama sėklomis, dalijant gumbus, ir lapais. Sėklos sėjamos gruodžio—sausio mėnesiais (galima sėti ir kitu laiku) i smėlingą viržinę žemę ir, daiginamos 20—25° temperatūroje, per 2 savaites sudygsta. Daigeliai pikuojami į lėkštę ar dėžutę, į smė­lingą durpinės ir lapinės žemės mišinį. Paaugę daigai sodinami i 11 cm skersmens vazonėlius. Žemių mišinys sudaromas iš 1 dalies durpines, 1 dalies viržinės, 2 dalių lapinės žemės, 0,8 dalies sauso galvijų mėšlo ir 0,5 dalies smėlio.

Dalijant gumbus, gloksinija veisiama vasario mėnesį, pradėjus sprogti akutėms. Gumbai dalijami peiliu taip, kad kiekviena atida­lyta dalis turėtų bent po vieną akutę. Žaizdos apibarstomos medžio anglies milteliais, apdžiovinamos, ir kiekviena gumbo dalis sodi­nama į atskirą vazonėlį. Lapais veisiama kovo mėnesį. Šiam rei­kalui gloksinijos lapai nuskinami su koteliais. Koteliai su maža dalimi lapo statmenai įkišami vazonėlyje į drėgną, smėlingą jžemę, pridengiami gaubtu stikliniu indu ir statomi šiltoje (20—25°) vie­toje. Drėkinant smėlį arba žemę, reikia stengtis, kad vandens ne­patektų ant lapų, nes gloksinijos lapai nuo to supūva. Po 3—4 sa­vaičių lapo šone pradeda augti daigelis.

Iš sėklų išaugintos gloksinijos žydi tų pačių metų liepos mėnesi, o vegetatyviniu būdu — gegužės—liepos mėnesiais.

Žiemą gloksinijos antžeminė dalis sunyksta, todėl ji statoma su vazonėliu vėsioje (8—10° temperatūros), sausoje vietoje ir reikti i čiais palaistomą (1—2 kartus per mėnesį), kad nesudžiūtų gumbai. Galima gumbus per žiemą laikyti ir smėlyje arba sausose durpėse.

Vasario mėnesį gumbai sodinami 11—12 cm skersmens vazonė­liuose į aukščiau nurodytą žemių mišinį.

Gloksinija mėgsta 16—18° temperatūrą ir lengvą pavėsį.