Mirta

Mirta
Mirta

Mirta (Myitus communis L.)

Mirtinių (Myitaceae) šeimos, kilęs iš Mažosios Azijos, puoš­nus, aromatingas, visad žaliuojantis krūmelis. Lapai smulkūs, tam­siai   žali,   lancetiški.  Žiedai balti, nedideli, vaisius — tamsi uoga.

Mirta laikoma šviesioje, bet saulės nekepinamoje vietoje. Ge­rai žiemoja 8—14° temperatūroje, mažai laistant. Sausoje ir šiltoje vietoje (prie radiatoriaus ar krosnies) žiemą mirta numeta lapus.

Veisiama sėklomis ir (dažniausiai) ūgleliais, kurie labai leng­vai įsišaknija net nepridengti stiklu. Žemių mišinys mirtai paruo­šiamas lygiomis dalimis iš velėninės, lapinės, durpinės žemės ir atitinkamo kiekio smėlio. Mirtą galima apkarpyti ir išauginti no­rimos formos krūmelį.