Vazoninė žydinti gėlė – Eucharis

EUCHARIS (Eucharis). Amarilinių (Amaryllidaceae) šeimos daugiametis svogūninis augalas. Sa­vaime auga drėgnuose tropinės Amerikos miškuose”. Mėgsta purią humusingą žeme. Gentyje apie 10 rū­šių. Dažniausiai auginamas didžiažiedis eucharis (Eucharis grandiflora Planch., syn. E. amazonica Lind.). Lapai dideli (20 – 30 cm), platūs, blizgan­tys, tamsiai žali, ant ilgų (iki 30 cm ilgio) lapko­čių, išsilaiko ant augalo keletą metų. Rudenį, auga­lams peržydėjus, dalis lapų nudžiūsta. Svogūnai la­bai kieti, iki 5 cm skersmens, su ilgu kakleliu. Žie­dai balti, kvapūs, nusvirę, primena narcizų žiedus, žiedynuose po 3 – 6. Ziedynkotis ilgas, tvirtas, iškyla virš lapų. Žydi du kartus per metus: spalio – sau­sio mėn. ir vasarą.

Dauginimas ir auginimas. Eucharis dauginamas svogūnais. Seni augalai persodinami kas 3 – 5 me­tai ir svogūnai išskirstomi. Kad augalai greičiau žydėtų, skirstant dukterinių svogūnėlių nuo didelių svogūnų nereikia atskirti. Kai kurie gėlininkai nuro­do, kad augalai pradeda žydėti tada, kai prie senų svogūnų užauga naujų svogūnėlių. Išskirstyti svo­gūnai po 3 – 4 sodinami į 20 cm skersmens vazonė­lius, geriau į plačius ir negilius. Gerai auga tik ta­da, kai šaknys apipina vazono visą žemę. Kad ne­užsistovėtų vanduo ir nepradėtų pūti šaknys bei svogūnai, padaromas drenažas. Tinka purus, derlin­gas, puveningas žemės mišinys. Jis sudaromas iš velėninės, lapinės, durpinės žemės ir smėlio (2:1:1:1). Eucharis gerai auga drėgname ir švie­siame šiltnamyje, saugomas nuo kaitrios saulės. Vasarą   laistoma   gausiai,   dažnai   nupurškiama.   Kas 2  savaitės laistoma srutomis ar mineralinių trąšų 0,1% tirpalu. Žydint augalui netręšiama. Žiemą lai­koma ne žemesnėje kaip 16 – 18° C temperatūroje (palankiausia 21° C), šviesioje vietoje. Žemoje tem­ peratūroje augalai nežydi. Persodinti augalai pradeda žydėti po 2 – 4 metų.

Peržydėjęs augalas, t. y. kovo ir rugpjūčio mėn. pereina į ramybės periodą. Tada mažiau laistoma, bet neperdžiovinamą, netręšiama.

Negalima visą laiką eucharį auginti aukš­toje   temperatūroje.    Peržydėjusiį    augalą   pakanka 3 savaites palaikyti 21° C temperatūroje (arba 27° C 2 savaites). Vėliau iki pat žydėjimo augalai augi­nami 18° C temperatūroje, kuri yra pati palankiau­sia. Aukšta temperatūra būtina naujiems žiedams formuojantis. Augalai pražysta po 110 dienų, skai­čiuojant nuo aukštų temperatūrų periodo pabaigos.

Eucharį žiemą galima auginti ir 17 – 20° temperatūroje (kambaryje ant palangės). Lapkričio – vasario mėn. papildomai ap­šviečia. Balandžio – rugpjūčio mėn. mažiau laisto, ne-tręšia. Persodina kas 3 – 4 metai, svogūnus užžeria iki kaklelio. Kas 10 dienų tręšia mineralinių trąšų tirpalu. Taip auginamas eucharis žydi per metus tris kartus: pavasarį, vasarą ir rudenį. Žiemą laiko ant šviesios ir vėsios palangės. Žydėjimui paspartinti augalą perneša į šiltą vietą ir laisto 35 – 40° C temperatūros vandeniu. Tokį šiltą vandenį pila ir į pa­dėklą. Po 15 – 20 minučių išpila. Vieną kartą per savaitę tręšia  mineralinių trąšų  mišiniu.

Eucharis gali žydėti tada, kai kitų žydinčių gėlių labai nedaug. Jo auginimą reikėtų išbandyti gamy­binėmis sąlygomis šiltnamiuose.
Vienas augalas per metus žydi ir išaugina 6 –  10 žiedynų; 1 m2 auginama iki  16 augalų.

Pritaikymais. Eucharis labai puošnus kambarinis žydintis augalas. Lapai taip pat dekoratyvūs. Nu­skinti žiedai gerai laikosi vandenyje. Tinka puokš­tėms, kompozicijoms.