Kaip ruošiama sodo žemė

Žemė kasama, kad gautų oro ir bū9tų įterptas mėšlas arba kompostas, iš kurių susidaro humusas, o kenkėjai būtų iškelti į paviršių, kur juos suras paukščiai ir kiti naudingi gyvūnai. Sukasant sunkią molingą žemę gerinama jos struktūra. Geriausias laikas žemę sukasti – ruduo arba ankstyvas pavasaris, tačiau baigti šį darbą dgalima ir vėlyvą pavasarį.

KAIP SUKASTI ŽEMĘ

 • Jeigu jums reikia sukasti nemažą plotą, pavyzdžiui, daržovėms sodinti arba naujam sodui užveisti, padalykite jį į dvi lygias dalis. Tuomet eidami iki galo sukaskite vieną pusę, o grįždami atgal kąskite kitą pusę. Taip baigsite kasti toje vietoje, kur pradėjote.
 • Iškaskite griovelį, kurio gylis ir plotis yra sulig kastuvu.
 • Į žemę kastuvas smeigiamas stašiu kampu tokiu atstumu, kad atskirttas žemės gabalas būtų maždaug kastuvo pločio, matuojant nuo ankstesnės smeigimo linijos.
 • Besdami kastuvą iki 15-20 cm gylio lygiagrečiai iškastajam greioveliui atkirskite žemės gabalą. Nereikia daryti didesnių gabalų, nes juos sunku iškelti.
 • Kastuvas, spaudžiamas žemyn už rankenos, veikia kaip svertas. Dėl to žemės gabalas atsiskiria ir subyrėjęs lieka ant plokštės.
 • Atskirtą žemę iškelkite ir apverskite, kad piktžolės liktų apačioje. Sukasus vieną eilę einant atgal kasama kita eilė.
 • Paskutinį pirmos dalies griovelį užpilkite žeme, iškelta iš antrosios dalies pirmojo griovelio, iškasto grįžtant atgal.
 • Sukasus antrąjį dalį, paskutinis griovelis užpildomas žeme, iškasta darant pirmąjį griovelį.

KAIP SUKASTI MAŽUS PLOTUS

Sodo mažus plotelius kaskite nedalydami į dvi dalis. Dirbdami meskite žemę į priekį, o sukasę išlyginkite grėbliu, paruošdami sėjai arba sodinimui.

DAUGIAMETĖS PIKTŽOLĖS

Jei žemė sukasama teisingai, dauguma vienmečių piktžolių žūva ir suirusios virsta humusu. Tačiau daugiamečių žolių šaknis reikia pašalinti rankomis, nes to nepadarius jos ataugs.

KADA NAUDOTI SODININKO ŠAKES

Jei reikia išpurenti neseniai sukastą žemę, darykite tai ne kastuvu, bet sodininko šakėmis. Jomis patogu išimti įsišaknijusias piktžoles ir išrinkti po sukasimo likusias kastuvo nukirstas šaknis.

Prieš sodinant arba sėjant sukastą žemę, iš kurios jau yra pašalintos piktžolės, reikia susmulkinti iki tinkamos struktūros. Tai ypač svarbu sėjant sėklas. Be to, kartais reikia žemę išlyginti, pavyzdžiui, darant veją.

GRUMSTŲ SMULKINIMAS

 • Pašalinkite visas piktžolių šaknis ir piktžoles, kurių nepastebėjote sukasdami žemę, nes likusios dirvoje jos vėl ataugs.
 • Jei žemę buvote sukasę rudenį, pavasarį, prieš sodinimą, ją perkaskite šakėmis. Tuomet išlįs visos likusios piktžolės.
 • Didelius žemės grumstus susmulkinkite rankiniu kultivatoriumi. Jis tinka ir pradiniam žemės išlyginimui.
 • Po to žemę lyginkite grėbliu, grėbstydami pakaitomis į vieną ir kitą pusę.
 • Grumstus, esančius lysvėje, į kurią ruošiatės berti sėklas, susmulkinkite kauptuku arba grėbliu. Šį darbą galima palengvinti naudojant žvaigždinį kultivatorių.

PAVIRŠIAUS IŠLYGINIMAS NAUDOJANT KUOLELIUS

 • Paimkite 15 cm ilgio kuoleliu ir kiekviename jų gale pažymėkite 12-25 mm ribą. Patikrinkite, kad ši riba būtų tiksliai pažymėta visuose kuoleliuose.
 • Apytikriai išlyginkite žemę ir vienoje linijoje susmaigstykite į ją kuolelius taip, kad virš žemės paviršiaus liktų išlindę tik pažymėtieji vienodo ilgio galiukai (atstumas tarp kuolelių turi būti 1 m).
 • Padarykite kitą susmeigtų kuolelių liniją, 1 m atstumu nuo pirmosios. Spiritiniu gulsčiuku abiem kryptimis patikrinkite, ar visi kuoleliai yra išsidėstę viename aukštyje.
 • Taip matuodami ir grėbliu perstumdami žemę iš vienos vietos į kitą , išlyginkite visą reikalingą plotą