Kalatėja

Kalatėja
Calathea

Tai augalas, turintis gražius, de­koratyvius lapus įvairių žalių atspal­vių, papuoštus subtiliomis juostelė­mis arba simetriniais raštais vyšnių, kavos ir bronzinės spalvų. Smulkūs balti žiedai atsiranda vasarą. Daž­niausiai jie pašalinami, kad nestab­dytų naujų lapų augimo. Kalatėja mėgsta labai drėgną orą, sausuose butuose lapų kraštai greit gelsta.

VIETA

Šviesi, šviesa – išsklaidyta. Auga­las nemėgsta tiesioginių saulės spin­dulių, kurie sukelia lapų susisukimą ir parudimą. Geriau pakenčia ūks­mingas vietas.

TEMPERATŪRA

Per visus metus neturi keistis – 19-22C. Jei oras drėg­nas kalatėja mėgsta 25-26C tempera­tūrą.

LAISTYMAS

Vasarą – siste­mingai, kas antrą dieną, o karštomis dienomis – kasdien, kad žemė nuolat būtų drėgna (ta­čiau augalas negali stovėti vandenyje). Lapus reikia drė­kinti minkštu van­deniu. Žiemą lais­tymas apribojamas iki 2 kartų per sa­vaitę, ypač jei kalatėja žiemoja že­mesnėje temperatūroje.

TRĘŠIMAS

Pavasarį ir vasarą – kas 10 dienų mineralinių trąšų tirpalu.

PERSODINIMAS

Kasmet, pavasarį, i lengvą puveningą žemę. Būtinas geras drena­žas.

DAUGINIMAS

Atsargiai dalijami senesni, išsike­roję egzemplioriai persodinimo me­tu.

Taip pat skaitykite: