Žoliapjovė

Žoliapjovės
Žoliapjovės

Žoliapjovės

Ant peties kabinamos žoliapjovės puikiai tinka patvoriams, pakelėms, sunkiai prieinamiems kampeliams, krūmy­nams ir pan. prižiūrė­ti. Taigi, jei jūsų sklype yra daug vietų, kuriose žolės negalima nupjauti įprasta vejapjove, reikė­tų įsigyti ir žoliapjovę.

Dvi pjovimo įrenginių rūšys. Žoliapjovės

Nemažai žmonių visas žolę pjau­nančiais įrenginiais vadina žoliapjo-vėmis, bet specialistai jau seniai yra išskyrę dvi šių pjovimo priemonių rū­šis: vejapjoves ir žoliapjoves. Pasta­rosios skirtos žolei pjauti tose vie­tose, kuriose negalima naudoti ve-japjovių. Šiai kategorijai priklauso ir krūmapjovės. Tai kur kas galingesni
įrenginiai, prie kurių veleno galima montuoti įvairią darbinę įrangą: tiek minkštai žolei šienauti ar vejai pjau­ti, tiek balandoms, usnims, kiečiams šienauti, taip pat sumedėjusiai au­gmenijai (medžių atžaloms, kelminėms ataugoms, krumynams ploniems medeliams pjauti.
Žoliapjovės dažniausiai yra skirtos žaliniai dangai šalinti, vejos pakraščiams apie kliūtis – medelius, šaligatvius apipjauti.

Žoliapjovių konstrukcija yra paprastesnė, variklis mažesnės galios, todėl ir jų kaina ma­žesnė, palyginti su krūmapjovėmis.

Minėtais įrenginiais augalus ga­lima pjauti plastikine viela, kuria pjaunama minkšta žolė; metaliniais, keturių ar šešių ašmenių peiliais, ku­rie puikiai nupjauna net aukštą ir su­medėjusią žolę, kupstus, nestoras krūmų atžalas; specialiu pjovimo disku, kuris įveikia nestorus mede­lių kamienus ir tinka prižiūrėti pa­miškes, sodus, pakeles.

Siekia efektyvumo

Dažniausiai ir krūmapjovės, ir žo-liapjovės gamintojo komplektuojamos su vienu optimaliu darbinės įrangos komplektu (įskaitant ir ašmenų apsau­gą), kitką galima įsigyti pagal poreikį. Kitaip nei vejapjovės, žoliapjovės ne­turi surinktuvų, todėl nupjautą žolę ar šakeles reikės sugrėbti.

Kalbant apie vejapjoves, dažnai atkreipiamas dėmesys į vejos pjovi­mo kokybę. Jeigu kalbama apie žo-liapjoves, dėmesį reikėtų atkreipti į jų efektyvumą, kurį lemia variklio galia ir konstrukcija, pavaros rūšis ir para­metrai, taip pat darbinė įranga (va­las, peilis ar diskas). Renkantis žoliapjovę reikėtų žinoti darbų apimtį, t. y. kiek, ar dažnai ir kokią žolę reikės

pjauti. Jei jūsų sklypas nedidelis, o tose vietose, kurių nenupjauna ve-japjovė, auga minkšta žolė, užteks ir paprastos žoliapjovės, žolę pjaunan­čios plastikine viela. Jei sklypas dide­lis, jame yra krūmų, kuriuos tenka tvarkyti ir pan., racionalu rinktis krū-mapjovę. Renkantis konkretų įrengi­nį nereikia pamiršti, kad variklio ga­lia turi didelės įtakos ne tik pjovimo efektyvumui, bet ir degalų sąnau­doms. Garsios kompanijos, pavyz­džiui, STIHL, visada siekia komplek­sinio efektyvumo, t. y. variklis turi būti galingas, bet ekonomiškas ir kuo mažiau teršti aplinką. Naujieji kom­panijos STIHL keturtakčiai krūmapjo-vių varikliai 4-MIX naudoja mažai de­galų ir atitinka naujus reikalavimus, keliamus mažiems varikliams dėl iš­metamųjų dujų taršos, kurie ES įsiga­liojo nuo 2008 metų. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad variklio galia turi įtakos ir pjovimo priemonės kainai: kuo žo-liapjovė turi efektyvesnį ir galingesnį variklį, tuo ji brangesnė.

Nori ir turi žoliapjovę

Šiuo metu Mocevičiaus frma „Ginalas“, kuri yra vienintelis įgaliotas STIHL produktų atstovas Lietuvoje, siūlo itin patrauklias pjovimo priemonių kainas, dovanas ir įsigijimo sąlygas.

Žoliapjoves galite įsigyti : www.ginalas.lt